Achtergronden en bronnen

De DwarslaesieWiki is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht), Dwarslaesie Organisatie Nederland en het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG).

 

Kies een onderwerp voor meer informatie

  • Totstandkoming Wiki
  • Belangrijke bronnen en disclaimer
  • Gespecialiseerde revalidatiecentra en onderzoek
  • Externe links

Totstandkoming Wiki

Het platform van de DwarslaesieWiki is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw en het fonds NutsOhra, als afronding van het ALLRISC onderzoeksprogramma (Active LifestyLe Rehabilitation Interventions in aging Spinal Cord injury). ALLRISC werd uitgevoerd in de jaren 2011-2015. ALLRISC bestond uit drie experimententen over het bevorderen van een actieve leefstijl en een landelijk onderzoek naar fitheid, gezondheid en kwaliteit van leven van mensen die al 10 jaar of langer een dwarslaesie hadden.  Zie: ALLRISC.

Op de website van ZonMW is een samenvatting te lezen van de projectaanvraag van de DwarslaesieWiki.

De herkomst van de inhoud van de Dwarslaesiewiki is hier te vinden.

Belangrijke bronnen en disclaimer

De belangrijkste bronnen van de inhoud van de DwarslaesieWiki zijn het ALLRISC onderzoek, het Handboek Dwarslaesierevalidatie en de Richtlijn Dwarslaesierevalidatie.

Met de DwarslaesieWiki wordt de kennis uit het ALLRISC project beschikbaar gemaakt voor mensen met een dwarslaesie of caudalaesie, hun naasten en andere belangstellenden. Meer informatie over ALLRISC is hier te vinden. De eindredactie van deze onderdelen van de Wiki berust bij prof. Dr. Marcel Post. Alle medische informatie is voorts gecheckt door een revalidatiearts aangesloten bij het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) .

Voorts is veel informatie ontleend aan diverse hoofdstukken van het Handboek Dwarslaesierevalidatie (Dr. F.W.A. van Asbeck & Dr. I.J.W. van Nes (2016),  Assen: Koninklijke Van Gorcum). Dit boek is gericht op zorgverleners. Het is te bestellen bij Van Gorkum  of in de boekhandel. Met instemming van de uitgever is de informatie uit ALLRISC aangevuld met een patiënten-versie van diverse hoofdstukken van dit handboek. De eindredactie van deze patiënten-versie is verzorgd door Dr. Ilse J.W. van Nes, tevens lid van de eindredactie van het Handboek.

Een derde belangrijke bron is de medisch-specialistische Richtlijn Dwarslaesierevalidatie. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige inzichten de beste zorg is voor patiënten met een verworven dwarslaesie. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, expert opinion en patiëntenvoorkeuren.

Aanvullende informatie wordt ook ontleend aan betrouwbare bronnen op internet. Alle medische informatie is, voorafgaand aan plaatsing op de Wiki, gecheckt door een revalidatiearts aangesloten bij het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG).

  • Handboek Dwarslaesierevalidatie
  • ALLRISC onderzoeksproject
  • Internet
  • Disclaimer
  • Contact

Gespecialiseerde revalidatiecentra en onderzoek

De website van SCIONN (Spinal Cord Injury OnderzoeksNetwerk Nederland) bevat informatie over onderzoeken die binnen de ZonMw onderzoeksprogramma's zijn uitgevoerd. De inhoud van deze website wordt later dit jaar geintegreerd met de website van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap.

Verder zijn er in Nederland 8 gespecialiseerde revalidatiecentra voor dwarslaesie en caudalaesie. Al deze centra hebben een research & development afdeling of kenniscentrum:

Adelante Zorggroep, Hoensbroek:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website kenniscentrum

Beatrixoord, Haren:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website onderzoeksafdeling

De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website kenniscentrum

Heliomare, Wijk aan Zee:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek:  website research- & developmentafdeling

Roessingh, Centrum voor Revalidatie, Enschede:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website research- & developmentafdeling

Reade, Amsterdam:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website onderzoeksafdeling

Rijndam Revalidatie, Rotterdam:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website innovatie & onderzoek

Sint Maartenskliniek, Nijmegen:
Website revalidatiecentrum
Informatie over onderzoek: website researchafdeling

Externe links

Hieronder vind je links voor meer informatie over revalidatie, onderzoek en behandeling van dwarslaesie.