Help mee
of word lid

Na de revalidatie

Na de revalidatie begint het eigenlijk pas echt: het leven met je laesie. In het begin komt er veel op je af en moet er vaak ook nog van alles geregeld worden, bijvoorbeeld omdat je zorg of hulpmiddelen nodig hebt. DON heeft een panel van ervaringsdeskundigen die bereikbaar zijn voor mensen die vragen hebben of willen praten. Zij hebben het zelf allemaal ook meegemaakt en kunnen informeren en steunen. Contactgegevens zijn beschikbaar bij het bureau van DON.

Ieder mens krijgt te maken met ziektes of lichamelijke ongemakken. Dat is niet anders als je een laesie hebt. Met de gewone dingen, die iedereen kan krijgen, kun je aankloppen bij de huisarts. Maar er kunnen ook medische problemen ontstaan door de laesie. Het is belangrijk dat die problemen zoveel mogelijk worden voorkomen en als ze er toch zijn deskundig worden behandeld.

Om medische problemen tijdig op te sporen en zo mogelijk te voorkomen, is regelmatige nazorg van belang. Dit geldt vooral als je al langer een laesie hebt. Kies voor meer informatie Nazorg in de linker kolom.

Als je net een dwarslaesie of caudalaesie hebt, word je meestal eerst opgenomen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zal een revalidatiearts dan nagaan welke revalidatie zinvol is en waar die revalidatie zal plaatsvinden.

Er zijn twee soorten revalidatie:

  • Medisch-specialistische revalidatie. Dit is intensieve behandeling die wordt gegeven in een revalidatiecentrum. Een revalidatiearts is verantwoordelijk voor de behandeling. Er zijn twee mogelijkheden:
    • Klinische revalidatie. Als je intensieve behandeling en verzorging nodig hebt, word je opgenomen in het revalidatiecentrum.
    • Poliklinische revalidatie. Als opname niet nodig is, kun je op afgesproken momenten naar het revalidatiecentrum komen voor behandeling. Mensen die eerst klinisch revalideren, revalideren daarna vaak nog poliklinisch.
  • Geriatrische revalidatiezorg. Dit is minder intensieve behandeling voor mensen die minder belastbaar zijn. De behandeling wordt gegeven in een verpleeghuis of activeringscentrum, is altijd klinisch en wordt gecoördineerd door een specialist ouderenzorg.

De meeste mensen met een laesie die revalideren, doen dat bij een revalidatiecentrum. In Nederland zijn acht revalidatiecentra gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een dwarslaesie of caudalaesie. DON adviseert om te revalideren bij een van deze centra.

 

Cursus

Veel informatie is te vinden in de gratis e-cursus Weer op weg, die is bedoeld voor mensen die nog maar kort een laesie hebben.

 

Ervaringsdeskundigen

DON heeft een panel van ervaringsdeskundigen die bereikbaar zijn voor mensen die vragen hebben of willen praten. Contactgegevens zijn beschikbaar bij het bureau van DON.

 

Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors