Help mee
of word lid

Wonen

Als je je door een dwarslaesie ernstige lichamelijke beperkingen hebt, is het allereerst de vraag of zelfstandig wonen nog een optie is. Wanneer je veel zorg en assistentie nodig hebt, is dat niet altijd het geval. Over de mogelijkheden die er dan zijn, staat meer bij Wonen met assistentie en/of zorg, zie de knop links.

Heb je een dwarslaesie of caudalaesie en is zelfstandig wonen wel mogelijk? Dan is het belangrijk om na te gaan in hoeverre je woonruimte aangepast kan worden aan je beperkingen. Bedenk dat goed aangepaste woonruimte helpt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Meer informatie staat bij Zelfstandig wonen.

Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors