Help mee
of word lid

Vrije tijd

Het kan goed zijn dat je ook bij de invulling van je vrije tijd rekening zult moeten houden met je dwarslaesie of caudalaesie. Als je bijvoorbeeld rolstoelgebruiker bent en een dagje weg wilt, is het handig om vooraf na te gaan of je bestemming wel toegankelijk is. Je kunt daarvoor gebruikmaken van de app Ongehinderd, die verkrijgbaar is bij App Store en Google Play Store. Op www.ongehinderd.nl is ook veel toegankelijkheidsinformatie te vinden.

Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors