Help mee
of word lid

Privacybeleid

  • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte informatie. De informatie zal nooit zonder je toestemming aan derden beschikbaar worden gesteld of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze is verstrekt. Kijk hier voor het privacybeleid van DON.
  • Wettelijke regels rond gegevensbescherming zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • DON heeft een gegevensfunctionaris die als taak heeft om toe te zien op naleving van de landelijke en eigen privacyregels. Wil je in contact komen? Laat het weten via info@dwarslaesie.nl of onze contactpagina.
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors