Informatie voor behandelaars

Hier vind je een overzicht van publicaties, die de behandeling van dwarslaesies ondersteunen. Behalve de Zorgstandaard zijn de publicaties te downloaden of te bestellen in onze shop. De Zorgstandaard is via deze site te raadplegen als e-book. De documenten in pdf-formaat op deze site mogen onbeperkt gedownload worden.

Zorgstandaard Dwarslaesie

DON-visie op concentratie & regionale spreiding van de dwarslaesierevalidatie

Zorgstandaard chronische pijn

Ziekenhuisprotocol

Behandelkader dwarslaesie

Landelijke multidisciplinaire richtlijn decubituspreventie

Multidisciplinaire richtlijnen neurogene blaas

Richtlijn Dwarslaesierevalidatie

Opleidingsmodules

Neuropathische pijn bij dwarslaesie: een therapeutische uitdaging

Leven met een dwarslaesie: resultaten internationaal (INSCI-NL) onderzoek