Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van medische zorgverlening of advisering. Dwarslaesie Organisatie Nederland is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de informatie.

Aan de inhoud van deze website en de hyperlinks naar externe websites kunnen geen rechten worden ontleend. Hyperlinks naar andere websites of webpagina’s houden op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan derhalve in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. Dwarslaesie Organisatie Nederland kan de inhoud altijd aanpassen of verwijderen. Overnemen van teksten door deden is alleen toegestaan met expliciete goedkeuring door Dwarslaesie Organisatie Nederland. Dit geldt ook voor de onderdelen die tot deze site behoren: Weer op weg, e-cursus en de Dwarslaesiewiki.

Dwarslaesie Organisatie Nederland behoudt zich het recht voor om uitingen geplaatst door derden, bijvoorbeeld op het Forum, te bewerken of te verwijderen. Ook kan Dwarslaesie Organisatie Nederland de toegang tot de website weigeren aan individuele gebruikers.

De disclaimer is van toepassing op deze site en subsites die via deze site toegankelijk zijn, te weten de e-cursus Weer op Weg,  de Dwarslaesiwiki, de inhoud van de site Ervaringsdeskundigen, het forum en het Expertpanel.