Privacybeleid

Dwarslaesie Organisatie Nederland gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte informatie. Deze informatie zal nooit zonder jouw toestemming aan derden beschikbaar gesteld worden of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze is verstrekt. Meer informatie over je rechten tot inzage en dergelijke vind je in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DON heeft een gegevensfunctionaris aangesteld. Zijn/haar taak is om te waken over de goede naleving van de aangescherpte privacyregels. Heb je vragen over het privacybeleid van DON dan kun je contact opnemen, bij voorkeur per mail.

Cookie beleid