Help mee
of word lid

lesmodule: verpleegkundige zorg aan mensen met een dwarslaesie

€ 0,00

Dit pdf document is  gratis te downloaden

  • Beschrijving
  • Reviews (0)

Productbeschrijving

lesmodule: verpleegkundige zorg aan mensen met een dwarslaesie

Dit pdf document is  gratis te downloaden

Als zorgverlener kun je in diverse werkvelden in aanraking komen met mensen met een dwarslaesie. In een algemeen ziekenhuis bij opname van deze zorgvragers direct na het ontstaan van de ruggenmergbeschadiging of bij een langer bestaande dwarslaesie naar aanleiding van bijvoorbeeld een complicatie. Andere werkvelden waar je in contact met de zorgvrager met een dwarslaesie kunt komen zijn thuiszorginstellingen, revalidatiecentra en specifieke wooncentra. In al deze situaties wordt er een beroep gedaan op je deskundigheid als professioneel hulpverlener. De vaardigheden die van je worden gevraagd hebben betrekking op een breed gebied van het functioneren van de zorgvrager. Denk aan voorlichting met betrekking tot sociale aspecten, bijvoorbeeld aandachtspunten binnen relaties en gezinsleven, mogelijkheden op het gebied van werk, studie of sport. Ook wordt er van je verwacht dat je rekening houdt met de gevoelens van deze zorgvrager, je verricht immers vaak handelingen voor de zorgvrager die een grote inbreuk zijn op zijn privacy en die het gevoel van afhankelijkheid vergroten. Denk aan de steeds terugkerende hulp bij toiletgebruik of het voorkomen van incontinentie van urine. Wat betekent het voor de zorgvrager om dag in, dag uit hulp nodig te hebben bij zaken die hij veel liever zelf zou afhandelen?
Niet in de laatste plaats vraagt de verzorging van mensen met een dwarslaesie goede kennis en vaardigheden bij het verpleegtechnisch handelen. Welke lichamelijke complicaties kunnen optreden bij mensen met een dwarslaesie en hoe dien je hierbij te handelen? Hoe voorkom je decubitus bij mensen die zelf niet in staat zijn om drukplekken te voelen of van lichaamshouding te veranderen? Welke zorg verleen je aan het bewegingsapparaat en hoe help je iemand op juiste wijze uit bed in de rolstoel?
Door het uitvoeren aan de leeropdrachten in deze module heb je de mogelijkheid je kennis en vaardigheden zoals bovengenoemd te vergroten met als uiteindelijk doel dat je kwalitatief goede zorg verleent aan de zorgvrager met een dwarslaesie.

Deze module is ontwikkeld door
Mevrouw M. Boer-Vaessen, Capelle a/d IJssel, onderwijskundige en werkzaam als docent verpleegkunde aan een Regionaal Opleidingscentrum. Tijdens de ontwikkeling werkte zij samen met
Mevrouw E. de Reus, Rhenen, werkzaam als leidinggevende binnen de revalidatie en docent bij de Stichting Specifieke Scholing voor Verpleegkundigen.
Projectleiding : Jos Hendriks, Utrecht Tekeningen : Studio Mensink, Amsterdam

Er is nog geen review geschreven voor dit product!

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors