Help mee
of word lid

Verbeteren verstrekking hulpmiddelen: praat mee

Er kan heel wat fout gaan 'bij de aanvraag van een nieuw hulpmiddel. Dat bewees het consumentenprogramma Kassa (BNN-Vara) eind vorig jaar. Naar aanleiding van dit programma heeft de minister van VWS een werkgroep samengesteld met de opdracht dit probleem te onderzoeken en voorstellen voor verbetering te doen.

De werkgroep heeft een Landelijk Normenkader Hulpmiddelen (WMO) opgesteld. Het Normenkader heeft als doel "een tijdige toegang en levering van passende en adequate hulpmiddelen aan cliënten - en hiermee een merkbare verbetering in de verstrekking van hulpmiddelen - te realiseren."  Om dit te bereiken is er  een gezamenlijk actieplan opgesteld. Wij zijn - in samenwerking met Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland - actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het landelijk normenkader en de bijbehorende actiepunten.

Aan de slag

Door de coronacrises is alles helaas vertraagd. Vanaf juli is de zaak weer in beweging gekomen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een programmamanager aangesteld en nu worden de werkgroepen , die de actiepunten moeten realiseren samengesteld.

De tien actiepunten uit het plan zijn verdeeld over 4 werkgroepen. DON denkt mee in de werkgroep
Verbetering toegangsproces in de persoon van Ricardo Bronsgeest, beleidsmedewerker.

Denk mee in de klankbordgroep  

Jullie weten – als gebruikers van hulpmiddelen – waar je in de praktijk tegen aan loopt en wat verbeterd kan worden. Op het moment dat de werkgroepen aan de slag gaan willen we graag met jullie in overleg vanuit jullie ervaring, bijvoorbeeld over de manier waarop er wel of geen rekening wordt gehouden met het advies van het Zit Advies Team van een revalidatiecentrum.

Je kan je stem laten horen in de op te richten DON klankbordgroep. De werkgroepen starten in oktober en lopen tot juli 2021. We verwachten dat we in die periode 1 keer per 2 of 3 maanden bij elkaar komen. Per keer is er ongeveer 1 tot 1.5 uur mee gemoeid en de bijeenkomsten zijn waarschijnlijk online via Zoom of Teams. Wil jij in de DON klankbordgroep meedenken over onderwerpen die aan de orde komen in de werkgroepen? Stuur dan een mail naar info@dwarslaesie.nl. Er wordt contact met je opgenomen door Martha of Ricardo.

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors