Hulpmiddelen

Voor bepaalde persoonlijke hulpmiddelen in huis kan de gemeente een tegemoetkoming in de kosten bieden, bijvoorbeeld voor verrijdbare douchestoelen en patiëntenliften. De gemeente heft voor deze verstrekkingen een eigen bijdrage, die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het aantal verstrekkingen dat door de gemeente gedaan is.

Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn ter vervanging van bepaalde lichaamsfuncties kunnen worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Tot deze categorie behoren bijv. arm- en handondersteuningsmiddelen, domotica en communicatiemiddelen. De verstrekkingen vallen onder de post hulpmiddelen van de ziektekostenpolis. Een eigen bijdrage is niet vereist.

Let op!

Koop nooit zomaar hulpmiddelen met het idee dat deze vergoed worden. Neem altijd eerst contact op met de uitvoerende instantie of met je revalidatiearts of -therapeut.

Keuzehulpjes voor hulpmiddelen

Scouters is een non-profit organisatie, die toegankelijke informatie, onafhankelijk advies en innovatieve hulpmiddelen biedt voor en door mensen die beter willen bewegen, hun mantelzorgers en professionals. Op de  website, het forum en de social media worden oplossingen, hulpmiddelen en ervaringen gedeeld.

De Hulpmiddelenwijzer van Vilans geeft je eerlijke en onafhankelijke informatie over hulpmiddelen: soorten, alternatieven, tips en vergoedingen. Op de Hulpmiddelenwijzer is een speciale pagina te vinden met informatie over hulpmiddelen bij dwarslaesie. De Hulpmiddelenwijzer wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en is ontwikkeld en onder beheer van Vilans..