Hulpmiddelen

Voor bepaalde persoonlijke hulpmiddelen in huis kan de gemeente een tegemoetkoming in de kosten bieden, bijvoorbeeld voor verrijdbare douchestoelen en patiëntenliften. De gemeente heft voor deze verstrekkingen een eigen bijdrage, die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het aantal verstrekkingen dat door de gemeente gedaan is.

Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn ter vervanging van bepaalde lichaamsfuncties kunnen worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Tot deze categorie behoren bijv. arm- en handondersteuningsmiddelen, domotica en communicatiemiddelen. De verstrekkingen vallen onder de post hulpmiddelen van de ziektekostenpolis. Een eigen bijdrage is niet vereist.

Tips en aanbevelingen voor het doeltreffend en snel afhandelen van je aanvraag vind je in de brochure ’Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag“,uitgegeven door Ieder(in). De brochure is tot stand gekomen in samenwerking met Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, NVDG en VNG. De input voor de brochure is afkomstig van gesprekken met Wmo-consulenten, revalidatieartsen, patiënten en patiëntenverenigingen.

Let op!

Koop nooit zomaar hulpmiddelen met het idee dat deze vergoed worden. Neem altijd eerst contact op met de uitvoerende instantie of met je revalidatiearts of -therapeut.

Landelijk Normenkader Hulpmiddelen (WMO)

Keuzehulpen voor hulpmiddelen

Convenant maatwerk toegankelijkheid hulpmiddelen

Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen