Help mee
of word lid

Boosterprik voor pgb-zorgverleners en budgethouders

Zorgverleners die werken op basis van een pgb-Wlz, pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet krijgen bericht van hun budgethouder. De budgethouder ontvangt voor elke zorgverlener een brief van de SVB met daarin een unieke code.

Met deze code kan de zorgverlener zich aanmelden via de website www.wachtrijbooster.nl. Hierdoor is het voor de GGD duidelijk dat het een zorgmedewerker betreft en met voorrang gevaccineerd moet worden. De aanmelding zorgt ervoor dat de zorgverlener op de wachtlijst komt te staan en snelle toegang krijgt tot vaccinatie.

Zorgverleners die werken op basis van een pgb-Zvw ontvangen een uitnodiging via Solopartners. Voor alle zorgverleners geldt dat het langer dan 6 maanden geleden moet zijn dat zij de laatste prik hebben gehad.

Boosterprik voor budgethouders

Voor budgethouders zelf geldt de algemene regeling die er voor alle Nederlanders is. Mensen van 60 jaar en ouder worden van oud naar jong uitgenodigd om de extra prik te halen. Het moet langer dan 6 maanden geleden zijn dat ze de laatste prik hebben gehad. Hun mantelzorgers kunnen ook een afspraak maken als de budgethouder de uitnodiging heeft gekregen.
De thuiswonende 60-plussers die niet zelf of met iemand naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen gaan, kunnen door de huisartsen worden aangemeld bij de GGD. Zij zullen vanaf januari thuis worden geprikt door de GGD.

Alle informatie vind je op rijksoverheid.nl.

Bron: Per Saldo

 

Meer weten?

Wat doet een boosterprik precies en antwoorden op 26 andere vragen over het coronavirus worden beantwoord in dit stuk, te vinden in ons Coronablog.

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors