Corona: medische risico’s en corona-maatregelen, laatste nieuws

Dit bericht wordt regelmatig geactualiseerd

08-09-2022 Herhaalprikronde met vernieuwd vaccin vanaf 19 september van start

Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona halen. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. 

Volledig bericht van het ministerie.

16-08-2022 Vijfde ronde herhaalprik begint half september

Als eersten krijgen zorgpersoneel en mensen met een hoger medisch risico een uitnodiging. Na deze vaccinatieronde kan iedereen vanaf 12 jaar de vijfde prik halen.

Volledig bericht van het ministerie.

18-03-2022 Kabinet stelt comité "Stilstaan bij Corona" in

Het comité heeft tot doel om na te denken hoe we stil kunnen staan bij de gevolgen die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad. Lees verder.

15-03-2022 Bijna alle coronamaatregelen opgeheven

Dat voelt voor veel mensen vrij, maar voor de ouderen en kwetsbaren blijft het oppassen. Lees verder.

01-03-2022 2e Boostercampagne voor ouderen en kwetsbaren vanaf 26 februari van start

Binnenkort gaat de vaccinatiecampagne met een tweede boosterprik van start. Deze groepen worden  uitgenodigd:

 • alle mensen vanaf 70 jaar
 • bewoners van verpleeghuizen
 • mensen met het syndroom van Down
 • mensen met een ernstige immuunstoornis

Lees verder

17-12-2021 - Versneld aanmelden voor boosterprik

Vanaf 15 december 2021 kunnen de mensen van 60 jaar en ouder die minimaal 3 maanden geleden de laatste vaccinatie of coronabesmetting hebben gehad een afspraak maken voor de boostervaccinatie. Dit is vanwege de opmars van de omikronvariant. 

13-12-2021 - Wat doet een boosterprik precies en 26 andere actuele vragen over het coronavirus.

Is Omikron gevaarlijker dan Delta? Wat is een booster en helpt die ook mensen met een verzwakt immuunsysteem? Wie liggen er nu op de IC’s? Veel vragen maar ook veel antwoorden lees je in dit uitgebreide stuk, gepubliceerd in het NRC van 13 december 2021.

10-12-2021 - Boosterprik pgb-zorgverleners en budgethouders

Zorgverleners die werken op basis van een pgb-Wlz, pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet krijgen bericht van hun budgethouder. De budgethouder ontvangt voor elke zorgverlener een brief van de SVB met daarin een unieke code. Lees hier het gehele nieuwsbericht van Per Saldo.

26-11-2021 – Nieuwe maatregelen.

Op de persconferentie van vrijdag 26 november kondigde minister de Jonge nieuwe maatregelen aan om de besmettingscijfers omlaag te brengen. De meest in het oog springende maatregel is de sluiting van niet-essentiële winkels, horeca, sport- en cultuurbeoefening van 17.00 uur 's middags tot 05.00 uur 's ochtends. Lees hier meer over de nieuwe maatregelen. Ze gelden voorlopig 3 weken.

Boosterprik

Voor de boosterprik komen mensen vanaf 60 jaar en zorgmedewerkers in aanmerking. Vanaf 19 november kunnen 80+ers een uitnodiging ontvangen van de GGD om zich te melden. De uitnodigingen worden van oud naar jong verstuurd. Zorgverleners krijgen een aparte uitnodiging. De boosterprik is bedoeld om de bescherming van de 2 eerdere vaccins op peil te houden. Iedereen die voor een boosterpik in aanmerking komt krijgt het vaccin van Pfizer of Moderna toegediend. Ook als jeerder een AstraZeneca of Janssenvaccin hebt gekregen.

Partners mogen ook meteen mee voor een boostervaccinatie als zij minimaal 60 jaar oud zijn. In dat geval moet de afspraak telefonisch worden gemaakt. Ook moet de partner bij het maken van de afspraak aanwezig zijn om toestemming te geven.  Bel met 0800-7070.

Houd je aan de basisregels:

Wassen Afstand
 • was regelmatig je handen
 • hoest in je elleboog
 • draag een monkapje
 • houd 1,5 meter afstand
 • schud geen handen
 • geef elkaar de ruimte
   
Luchten Testen
 • zorg voor voldoende frisse lucht
 • zet ramen of ventilatieroosters open
 • laat huis of gebouw goed doorluchten
 • klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • blijf thuis tot je de uitslag weet
 • ontvang geen bezoek

 

Feiten en fabels over de coronavaccinatie

Medische risico’s

Een dwarslaesie kan leiden tot uitval of verminderde functie van de ademhalingsspieren en minder long- en ophoestcapaciteit. Dan heb je een verhoogd risico op luchtweginfecties, van virale oorsprong (zoals het coronavirus) en daarnaast en daarbij ook op infecties van bacteriële oorsprong.

Dit kan al spelen vanaf niveau Th12 en hoger, maar geldt zeker vanaf niveau Th8 en hoger; de ernst is mede afhankelijk van de mate van (in)compleetheid van de dwarslaesie. Raadpleeg voor meer achtergrondinformatie de Dwarslaesiewiki.

Als je ervaring is dat je bij verkoudheid moeilijker (op)hoest dan voorheen, dan is dat een belangrijk signaal dat je laesie ook je longfunctie nadelig beïnvloedt.
Omdat elke dwarslaesie anders is, kunnen ademhalingsproblemen van geval tot geval verschillen. Raadpleeg bij twijfel altijd je gespecialiseerd dwarslaesierevalidatiearts! En raadpleeg de website(s) van de revalidatiecentra en zorginstellingen waarmee je te maken hebt.

Keuzehulp Verken uw wensen bij zorg en behandeling

Op Thuisarts.nl is een nieuwe module beschikbaar, getiteld: ‘Ik heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona’. Deze voorlichting gaat in op de zorg thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis.

Advies mondkapjes voor mensen met een beperking of chronische ziekte

PGB budgethouders

Veilig zorgvervoer

In de problemen door corona-maatregelen?