Help mee
of word lid

ZorgSpectrum opent eigen afdeling voor revalidatie binnen locatie De Hoogstraat

De opening van een nieuwe afdeling van 15 bedden waar verpleeghuiszorg en medisch specialistische revalidatiezorg samengaan, is een nieuwe impuls in de samenwerking tussen zorgorganisatie ZorgSpectrum en revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. De nieuwe afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging is per 2 februari 2021 geopend.

Revalidatietraject op maat

Revalidatie vraagt expertise en maatwerk. Soms zijn mensen die revalidatie nodig hebben vanwege leeftijd of aandoening minder (fysiek) belastbaar. Zij komen dan niet in aanmerking voor intensieve medisch specialistische revalidatie. Voor deze mensen kan het wel waardevol zijn om in de nabijheid van het revalidatiecentrum te verblijven. Met de opening van deze nieuwe afdeling wordt dat mogelijk. Na herstel op de afdeling bij ZorgSpectrum kunnen patiënten naar huis of indien nodig snel hun revalidatie vervolgen bij De Hoogstraat. Of patiënten kunnen, na afronding van het intensieve revalidatietraject bij De Hoogstraat, bij ZorgSpectrum verblijven voordat zij naar huis kunnen. De nieuwe afdeling biedt ruimte aan mensen die zowel binnen als buiten de regio wonen en is in het bijzonder gericht op mensen met een dwarslaesie.

Netwerkzorg bij dwarslaesie

Jan Willem Meijer, lid raad van bestuur De Hoogstraat, onderstreept de samenwerking: “De Hoogstraat is expertisecentrum op het gebied van dwarslaesierevalidatie. Wij willen voor onze revalidanten voorzien in levensloopbestendige zorg. Met de afdeling van ZorgSpectrum in huis kunnen we daar vanaf nu nog beter in voorzien voor deze doelgroep. En zorgen we daarmee voor de juiste zorg op de juiste plaats.”

Vivian Broex, raad van bestuur ZorgSpectrum, is ook verheugd de samenwerking te intensiveren: “Met de start van deze afdeling markeren we de netwerkzorg bij dwarslaesie. We raadplegen in deze samenwerking voortdurend elkaars expertise in de dwarslaesie zorg en geriatrische zorg. Dit heeft een gunstig effect op het revalidatieproces van de patiënt.”

De Hoogstraat Revalidatie

De Hoogstraat Revalidatie is een medisch specialistisch revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen in Utrecht. Landelijk bekend om succesvolle integratie van patiëntenzorg, innovatieve projecten en kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis en ervaring wordt getoetst, gedeeld en gebruikt om jong en oud te ondersteunen met gerichte informatie, behandeling, stevige training en slimme (technische) aanpassingen. Met als doel hen naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te helpen. Partner, ouders, kinderen en/of vrienden zijn actief betrokken en spelen een centrale rol.

ZorgSpectrum

ZorgSpectrum is een organisatie die mensen ondersteunt met één of meerdere progressieve chronische  aandoeningen en eventuele gerelateerde aandoeningen en die daardoor beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Die ondersteuning bieden wij in eigen zorglocaties in het Utrechtse Lekstroomgebied en bij mensen thuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ZorgSpectrum, Lisette Oudhof, tel 030 – 6007140 of 06- 23884028 of via l.oudhof@zorgspectrum.nl.

De Hoogstraat Revalidatie, Marieke Veldman, tel 030 - 256 1394 of 06-52021586 of via m.veldman@dehoogstraat.nl.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors