Help mee
of word lid

Zorg en pgb in de verkiezingsprogramma’s

Op 22 november 2023 mogen we stemmen voor de Tweede Kamer. Op de website van Per Saldo kun je zien welke partijen het pgb en pgb-gerelateerde thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

Zij hebben de verkiezingsprogramma’s bekeken van: GroenLinks/PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, BBB, Nieuw Sociaal Contract, PVV, Partij voor de Dieren, SP en SGP.

Het pgb komt niet in ieder verkiezingsprogramma terug als apart onderwerp. Per Saldo geeft een overzicht van de standpunten die over het pgb gaan, en standpunten die een relatie tot het pgb hebben. De informatie kan jou helpen om te bepalen op wie je gaat stemmen.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors