Help mee
of word lid

Zorg- en cliëntenorganisaties: ‘Mensen met een beperking verdienen plek in regeerakkoord’

Honderden zorg- en cliëntenorganisaties roepen een nieuw te vormen kabinet dringend op om de 2 miljoen mensen met een beperking en hun naasten de noodzakelijke aandacht te geven in het regeerakkoord. Het gaat namelijk níet goed met de positie van deze groep mensen. Vooral op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, ondersteuning en participatie hebben zij de afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen. De kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van deze groep mensen wordt bedreigd door versnipperde wetgeving, bezuinigingen, onevenredige bureaucratie en gebrek aan een integrale visie.

Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronische ziekte Ieder(in) sturen daarom samen met vele andere vertegenwoordigende organisaties een brief aan informateur Plasterk en de politieke partijen. Naast de VGN en Ieder(in) en haar leden, ondertekenden ook Coalitie voor Inclusie, Wij Staan Op!, de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) de brief.

Zorg voor een nationale strategie, investeer in gehandicaptenzorg, herstel bestaanszekerheid

Daarin roepen de organisaties de politici op om de ‘Nationale strategie voor mensen met een beperking’ te steunen, waar de Tweede Kamer eind 2022 om vroeg en waar veel organisaties momenteel hard aan werken. Die strategie moet achterstelling en uitsluiting structureel aanpakken, en ervoor zorgen dat we eindelijk langetermijndenken en niet alleen afhankelijk zijn van regeerakkoorden. Zodat mensen met een beperking op gelijke voet kunnen deelnemen in een toegankelijk Nederland.

Daarnaast vragen VGN, Ieder(in) en de andere organisaties politici om te investeren in de zorg en ondersteuning. En om de bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten te herstellen.

Situatie van mensen met beperking is verslechterd

In Nederland zijn ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte. Sinds de hervormingen in de zorg en het sociaal domein (2015) kunnen zij niet méér, maar minder deelnemen aan de samenleving. Bovendien staat de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voortdurend onder druk. Hun inkomen is gekelderd, zij hebben steeds vaker problematische schulden, hun woonsituatie is verslechterd, hun deelname aan onderwijs en arbeid is verminderd en de kwaliteit van zorg en ondersteuning komt steeds meer in gevaar. Dat terwijl Nederland in 2016 het VN-verdrag Handicap heeft geratificeerd, waarmee de staat zich ertoe verplicht de rechten van mensen met een beperking te beschermen en bevorderen. En hun achterstanden en uitsluiting op te heffen.

Tweede Kamer in gesprek met ervaringsdeskundigen

Om hun situatie beter te begrijpen, is het belangrijk dat politici in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun naasten en met zorgprofessionals. Daarom organiseren VGN, Ieder(in), BPSW, LFB (de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking), NVAVG en NVO op 31 januari een bijeenkomst waar bekende en nieuwe Tweede Kamerleden kennis kunnen maken met ervaringsdeskundigen.

Download de brief die is verstuurd aan informateur Plasterk en de politieke partijen.

Bron: www.iederin.nl

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors