Help mee
of word lid

Verslag ALV 1 augustus 2020

Op 1 augustus vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van DON plaats. De ALV was eigenlijk gepland op 21 maart, maar kon toen in verband met het coronavirus niet doorgaan. Nu was de vergadering online.

Tijdens de vergadering werden Jack Agricola en Martha Pol, die door het bestuur tijdelijk waren benoemd tot bestuurslid, definitief benoemd. Jack vervult de functie van penningmeester en Martha de functie van secretaris.

De jaarrekening en het jaarverslag over 2019 werden vastgesteld. Verder is gesproken over het geactualiseerde meerjarenplan en het werkplan voor 2020. Het werkplan werd eveneens vastgesteld, maar wel met de kanttekening dat bij de huidige onderbezetting van bestuur en vrijwilligers voorrang moet worden gegeven aan capaciteitsuitbreiding. Het betekent dat het werkplan slechts gedeeltelijk zal kunnen worden uitgevoerd.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors