Help mee
of word lid

Verlenging overgangsregeling rolstoelvervoer

De overgangsregeling van de code VVR voor veilig vervoer van mensen met een rolstoel is vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 december 2021. Dit betekent dat de huidige situatie voor iedereen ook in heel 2021 hetzelfde blijft.

In 2021 wordt door alle betrokken partijen bij het veilig vervoer van mensen met een rolstoel gewerkt aan een goede invoering van de vernieuwde code VVR. Het doel blijft duidelijkheid te verschaffen voor de mensen die vervoerd worden en chauffeur. Als betrokken organisaties vinden Ieder(in), Spierziekten Nederland en Dwarslaesie Organisatie Nederland dat veilig vervoer voor iedereen met een rolstoel beschikbaar moet zijn en blijven. De tijd die door deze verlenging beschikbaar komt, zullen wij gebruiken om in te zetten op veilig en toegankelijk vervoer voor mensen met een rolstoel. Een belangrijk punt daarbij is een goede overgangsregeling met een passende oplossing voor de mensen, die nu een rolstoel zonder haaksymbolen hebben.

 Zittend ziekenvervoer

Goed rolstoelvervoer van en naar het ziekenhuis, revalidatiecentrum of naar andere zorgverleners is belangrijk. In het verleden hebben wij klachten ontvangen over dit vervoer, zoals te laat komen voor de afspraken of lange wachttijden als je weer opgehaald moet worden na de afspraak. Niet alleen bij ons kwamen er klachten. Ook bij andere patiëntenorganisaties kwamen ze binnen.
Naar aanleiding van deze klachten is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek gestart. Hieruit kwam naar voren dat het niet altijd duidelijk is, wat patiënten mogen verwachten van de taxivervoerder. Brengt een taxichauffeur de passagier naar de deur? Hoe lang is het acceptabel om te moeten wachten? Het is belangrijk om deze onduidelijkheid weg te nemen. Hiermee wordt het voor de patiënt duidelijk wanneer zij aan de bel kunnen trekken.
Afgesproken is dat er gewerkt gaat worden aan een kwaliteitskader voor ziekenvervoer. De Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVN) neemt samen met een verzekeraar het voortouw bij het opstellen van dit kwaliteitskader. Dwarslaesie Organisatie Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van dit kwaliteitskader. Met het opstellen van een kwaliteitskader moet er duidelijkheid komen en de kwaliteit worden verbeterd.
Lees hier het bericht van de NZa.
Lees meer over andere maatregelen in ons bulletin Corona, medische risico's en maatregelen, dat regelmatig aangevuld wordt met nieuws.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors