Uitzonderingen mondkapjesplicht

Vanaf 1 december, moet iedereen verplicht een mondkapje dragen in openbare gebouwen. Bijvoorbeeld in winkels, stations, luchthavens of de bibliotheek. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking. Maar wat als die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten? Wat betekent dat voor de cliënt zelf en voor diens zorgprofessionals?

Voor mensen die vanwege een zichtbare of onzichtbare beperking niet in staat zijn om een mondkapje te dragen, bestaan er uitzonderingen op de verplichting. Op de website van de Rijksoverheid staat: ‘De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.’

Uitzonderingen

Bij uitzonderingen valt te denken aan mensen met een ernstige longaandoening. Of mensen die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten, bijvoorbeeld door een aandoening in het gezicht. Of wanneer iemand erg in de war raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld wegens een verstandelijke beperking of psychische aandoening.

Aantonen

De politie, boa’s en het personeel van een winkel, bus of trein kan natuurlijk vragen waarom iemand geen mondkapje draagt. De persoon in kwestie moet dan kunnen laten zien dat de regel niet voor hem of haar geldt vanwege een aandoening of beperking. Dat kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door een bewijs waarop staat dat iemand in behandeling is bij een (huis)arts, behandelaar of zorgorganisatie. Denk aan een verwijsbrief die diegene al in zijn bezit heeft. Of het tonen van medicatie en hulpmiddelen of op een andere passende wijze, bijvoorbeeld een bewijs van een afspraak bij een arts. Let op: het gaat niet om een officiële medische verklaring. Die mag een arts niet over zijn patiënt afgeven.

Het kan ook door het tonen van eeneigen verklaring waardoor duidelijk wordt dat de drager een uitzondering is. 

Lees hier meer overde eigen verklaring.

De rijksoverheid waarschuwt: geen vrijstellingskaart kopen!

Er zijn bedrijven actief die zogenaamde vrijstellingskaarten verkopen, maar deze kaarten zijn door deze bedrijven zelf bedacht en zijn niet met cliëntenorganisaties besproken. U hoeft namelijk niet te betalen voor zo'n kaartje. Hoe u kunt aantonen dat u onder de uitzondering valt is hierboven aangegeven.

Bron: Vilans

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !