Help mee
of word lid

Uitslag LLD-enquête

Na afloop van de Landelijke Laesie Dag is een enquête uitgezet. De reacties waren in het algemeen positief, maar er zijn zeker ook verbeteringen mogelijk. Opvallend vaak is het gemis aan discussie en interactie genoemd. Met Zoom zijn er mogelijkheden om in groepen te discussiëren en dat gaan we een volgende keer zeker uitproberen. Het volledige verslag lees je hier.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors