Help mee
of word lid

Tweede Kamer: Regering, kom met stappenplan voor versnelde digitale toegankelijkheid

Met 149 van de 150 stemmen heeft de Tweede Kamer half november ingestemd met een motie waarin de regering moet komen met een stappenplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat overheden versneld voldoen aan de eisen van het besluit digitale toegankelijkheid. Hieronder valt ook de volledige toegankelijkheid van websites en apps. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar Ieder(in) onderdeel van is, heeft het afgelopen jaar hier hard op aangedrongen.

Overheidswebsites en apps minimaal toegankelijk

Veel overheidswebsites en apps voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen. Slechts vier procent van de websites van de overheid is volledig toegankelijk. Hoewel staatssecretaris Knops eerder het belang van digitale toegankelijkheid omarmde, kwam er geen concreet plan om hier versneld stappen in te zetten. De regering moet dit met het aannemen van de motie nu alsnog gaan doen. In het eerste kwartaal van 2022 moet het plan klaar zijn.

Inhoud stappenplan

In september stuurde het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie nog een brief aan de Kamercommissie Digitale Zaken over de noodzaak vaart te maken met digitale toegankelijkheid. De aanbevelingen uit deze brief zal het GebruikersNetwerk inbrengen in gesprekken met de politiek en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat aan de slag moet met het plan:

  • Maak het register van toegankelijkheidsverklaringen compleet, doorzoekbaar en filterbaar, zodat rapportages een correct en volledig beeld geven van de stand van zaken.
  • Zorg dat het toezicht formeel geregeld wordt en lever vaker rapportages, zodat actiever toezicht gehouden kan worden op rijks-, provinciaal en lokaal niveau.
  • Organiseer versnelling via leveranciers van digitale producten aan de overheid. Zorg dat zij binnen drie jaar kunnen en moeten aantonen dat hun producten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Digitale toegankelijkheid is geen gunst, maar pure noodzaak voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen en hun wettelijk vertegenwoordigers.

Meer informatie

Bron: Ieder(in)

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors