Help mee
of word lid

Toegankelijke verkiezingen en de Covid19-maatregelen

Op woensdag 14 oktober heeft de Tweede Kamer een tijdelijke wet voor de verkiezing besproken. De tijdelijke wet moet zorgen dat ondanks coronamaatregelen iedereen kan stemmen. Ieder(in) heeft zich hard gemaakt dat de toegankelijkheid van de stemlokalen en het stemproces niet onder druk komt. Hier is in de tijdelijke wet nu rekening mee gehouden.

De eerstkomende verkiezingen zijn al op 18 november, dan fuseren een aantal gemeenten in Groningen en in Brabant. Daarom heeft de Tweede Kamer tempo gemaakt en is de wetswijziging met nog een aantal aanscherpingen vanuit de politieke partijen donderdag al in stemming gebracht en aangenomen.

Toegankelijk en veilig

De belangrijkste punten uit de tijdelijke wet voor mensen met een beperking zijn:

  • Toegankelijkheid van de stemlokalen en het stemproces blijft de norm.
  • Alle maatregelen moeten toegankelijk en begrijpelijk gecommuniceerd worden.
  • Het recht om je stem uit te kunnen brengen staat voorop. Alle veiligheidsmaatregelen om besmettingsgevaar uit te sluiten zijn daarop gericht. Assistentieverlening in het stemhokje blijft hiermee mogelijk.
  • De kiezer beantwoordt voor zichzelf de vragen uit de gezondheidscheck. De kiezer die weet dat hij niet aan de gezondheidscheck voldoet, betreedt het stemlokaal niet en kan op een andere manier stemmen.
  • Het aantal stembureaus wordt uitgebreid zodat piekmomenten meer verspreid worden.
  • Voor mensen die niet in staat zijn op de dag zelf naar het stembureau te komen is de mogelijkheid om iemand te machtigen uitgebreid van 2 naar 3 personen.
  • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om stembureaus al enkele dagen eerder open te stellen en ook de mogelijkheid van schriftelijk stemmen wordt onderzocht.

Bekijk de tijdelijke wet en amendementen

Bron: Iederin.nl

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors