Help mee
of word lid

Talloze herkeuringen voor pgb: wat is de prijs van wantrouwen?

Zaterdag 20 maart j.l. heeft het tv-programma Kassa aandacht besteed aan de prijs van het wantrouwen dat budgethouders treft. Je hebt te maken met kortdurende indicaties, onnodige controles en administratieve rompslomp. En het kost je veel tijd, energie en onnodige stress. Het is goed dat nog eens is uitgesproken dat budgethouders niet frauderen. We hebben volop meegewerkt aan de uitzending. En willen dit met je delen. En vooral ook aan je vragen jouw ervaring bij Per Saldo, de belangenbehartiger van pgb-houders, te melden. Samen is onze stem nog krachtiger.

Talloze herkeuringen voor het persoonsgebonden budget: Wat is de prijs van wantrouwen?

Duizenden mensen met een beperking hebben dagelijks te maken met het wantrouwen van verstrekkers. Waarom controleren en onderzoeken al die instanties eigenlijk zoveel? En waarom vragen ze telkens weer naar de bekende weg?
Heb je de uitzending gemist? Op de website van BNNVARA/Kassa kun je deze uitzending terugkijken.

Geen fraude

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) krijgt jaarlijks een paar honderd signalen van zorgfraude, ook over pgb's. Er is dan een vermoeden van fraude waarop onderzoek volgt. Opmerkelijk is dat de vermoedelijke fraudeur vaak niet de budgethouder is, maar de zorgaanbieder.  

Volgens Marcel Canoy, als hoogleraar gezondheidseconomie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, wordt het persoonsgebonden budget vaak met fraude geassocieerd, omdat dat goed scoort bij de politiek en in de media.

Aline Molenaar (directeur Per Saldo): ‘Fraude in de zorg komt zowel bij zorg in natura als bij het pgb voor. Fraude en oneigenlijk gebruik worden vaak in één adem genoemd. Dit is echter niet hetzelfde, en hier moet dan ook onderscheid tussen worden gemaakt’. Ook zij ziet dat fraude bij het persoonsgebonden budget bijna altijd door kwaadwillende zorgaanbieders wordt gepleegd: ‘Dichttimmeren met regels is niet de oplossing. Er is juist meer vereenvoudiging, harmonisatie en vermindering van regels nodig. Dat houdt het werkbaar voor budgethouders, verstrekkers, consulenten én zorgverleners’.
Lees het volledige verhaal op de website van BNNVARA

Indicatiestelling Zvw: oordeel wijkverpleegkundige het belangrijkst

Per Saldo krijgt veel klachten en signalen over de indicatiestelling in de Zorgverzekeringswet (Zvw). We helpen mensen dan met het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar. Soms wordt de indicatie naar aanleiding van de klacht bijgesteld. Als dat niet lukt, kunnen we ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de SKGZ, Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. En we zien een duidelijke uitkomst: het oordeel van de onafhankelijke wijkverpleegkundige bij de indicatie voor een Zvw-pgb is het belangrijkst.
Lees het volledige nieuwsbericht.

Knelpunten oplossen

Controleert jouw gemeente of zorgverzekeraar jouw indicatie vaak? Schakelen ze een andere partij in om de indicatie te controleren? Verminderen ze het aantal geïndiceerde uren? Geven ze je een indicatie voor 1 of 2 jaar, terwijl je een chronische beperking hebt? Kortom, ervaar je ook problemen met de indicatiestelling? Meld het dan bij ons.

We maken alle meldingen anoniem en geven ze aan het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het is nu tijd om ze samen daadwerkelijk op te lossen. 

Jouw ervaring helpt ons daarbij. 
Dus meld je ervaring.

Bron: Per Saldo

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors