Help mee
of word lid

Stem voor uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap

Stevige verankering in de wet is kroon op lobby

Ieder(in) lobbyt al 10 jaar om meer werk te maken van de strijd tegen discriminatie op grond van een handicap. Discriminatie op grond van handicap is al verboden, o.a. door de Wet Gelijke Behandeling op basis van handicap of chronische ziekte. Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd. Desondanks worden mensen met een beperking vaak belemmerd in het volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke leven.
Door de grondslag handicap in Artikel 1 van de Grondwet toe te voegen krijgt de wetgever een belangrijke aanmoediging om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken.

Bekijk brief aan de Eerste Kamer

Bron: Ieder(in)

 

Nagekomen bericht: De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. Om tot wijziging van het grondwetsartikel te komen wordt het wetsvoorstel nogmaals ter stemming gebracht in zowel de Tweede als Eerste Kamer, waar het dan met een tweederde meerderheid moet worden aangenomen.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors