Help mee
of word lid

Slechts 3% overheidswebsites toegankelijk

Drie jaar nadat alle overheden moeten voldoen aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid (BDTO) is slechts 3 procent van de overheidswebsites volledig toegankelijk. 15 Procent van de websites is gedeeltelijk toegankelijk. Zorgelijke uitkomsten en Ieder(in) roept staatssecretaris Van Huffelen dan ook op om het toezicht op de naleving van de wet nu eindelijk goed te regelen. Door ontoegankelijke websites kunnen veel mensen met een beperking niet zelfstandig hun zaken regelen bij de overheid.

Druk moet worden opgevoerd
Met de inwerkingtreding van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid had ook het toezicht geregeld moeten zijn. Dit is nog steeds niet het geval. In een brief van februari 2023 aan de Tweede Kamer meldt de staatssecretaris dat zij de opties voor het toezicht aan het verkennen is. Tot op heden is hierover niets naar buiten gebracht.

Het nu gepubliceerde onderzoek toont aan dat het aantal toegankelijke websites én het aantal verklaringen tussen 2020 en 2023 steeds trager groeit. Alleen stevig toezicht kan het tij keren en de druk op overheden opvoeren. Zo moet het mogelijk worden om sancties (boetes) te kunnen opleggen aan overheidsinstanties die niet voldoen. We roepen dan ook op om dit op korte termijn te regelen.

Lees meer...

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors