Help mee
of word lid

Rolstoelvervoer: Code VVR aangepast per 1 januari 2022

De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien en gaat in per 1 januari 2022. Het doel van de code is om iedereen die geen transfer van een rolstoel naar een vaste stoel in de (taxi)bus kan maken veilig te vervoeren.

De afgelopen twee jaar hebben vervoerders, rolstoelfabrikanten en consumentenorganisaties aan oplossingen gewerkt om de Code VVR aan te passen aan de nieuwe wetgeving voor veiligheidseisen van rolstoelen en andere hulpmiddelen. De code is nu zo aangepast dat ook mensen met een niet gecertificeerde (crashtestbestendige) rolstoel veilig vervoerd kunnen worden.

Kern van de herziene Code VVR

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de passagiers ligt altijd bij de vervoeder. En omdat de chauffeur het vervoer uitvoert, hebben de vervoerders, verenigd in het Sociaal Fonds Mobiliteit, gekozen voor een praktische aanpak. Daarbij maakt de chauffeur op basis van de code de afweging of een passagier in een rolstoel veilig vervoerd kan worden. Chauffeurs krijgen hierin extra training en informatie. Het belangrijkste onderdeel van de afweging is of de rolstoel met inzittende veilig vast te zetten is en goed te vervoeren, ongeacht de certificering van de stoel.

De Code VVR dekt nog niet de hele lading

Het is positief dat nu ook mensen in een niet gecertificeerde rolstoel veilig vervoerd blijven worden wanneer de stoel veilig vast te zetten is. De code geeft helaas nog niet volledige zekerheid voor passagiers: wat als de chauffeur besluit op basis van veiligheidsoverwegingen een passagier niet mee te nemen? Of als je wel naar je bestemming bent gebracht maar een andere chauffeur voor de terugreis een andere afweging maakt? Hierover blijven wij in gesprek met de vervoerders, de hulpmiddelenbranche, de belangenorganisaties in onze achterban en de ouderenbond KBO-PCOB.

Bron: Ieder(in)

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors