Help mee
of word lid

Protocollen 1,5 meter: toenemende aandacht voor mensen met een beperking

Dagrecreatie

Organisaties in de dagrecreatie (pretparken en dierentuinen) hebben samen met ervaringsdeskundigen, Ieder(in) en vele andere betrokkenen een inclusieparagraaf in hun 1,5 meter protocol opgenomen. Rick Brink heeft namens de recreatiebedrijven en betrokken bij het protocol het eerste exemplaar aan staatssecretaris Mona Keijzer aangeboden. Bekijk hier het protocol toegankelijk dagje uit.

Reizen met zorg en ondersteuning

Reisorganisaties die reizen aanbieden met zorg en ondersteuning hebben samen met ANVR, VGN, Ieder(in) en vele andere organisaties een protocol gemaakt. Hiermee kunnen mensen met een beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben wél met vakantie. De 1,5 meter maatregelen kunnen voor hen en hun begeleiders/verzorgers niet van toepassing zijn. Maar het protocol neemt de richtlijnen van het RIVM wel in acht. Het RIVM heeft het protocol inmiddels goedgekeurd.

Toegankelijke openbare ruimte

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking voor gemeenten gemaakt over hoe de 1,5 meter regels toegepast kunnen worden in de openbare ruimte. In de handreiking wordt nadrukkelijk rekening gehouden met mensen met een beperking. Dat gaat onder meer over vrijhouden van geleidelijnen, zorgen voor rustplekken, duidelijke bewegwijzering en beschikbaarheid van openbare, toegankelijke toiletten. Ieder(in) heeft ook aan deze handreiking bijgedragen. De handreiking heeft als titel “Handreiking crowd management”. 

Bron: Iederin.nl

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors