Help mee
of word lid

Oproep deelname aan Wim Hof Methode onderzoek

Begin dit jaar is revalidatiecentrum Reade gestart met het onderzoek naar de effecten van de Wim Hof methode bij mensen met een dwarslaesie. De eerste resultaten van een pilot waren positief en zijn ook beschreven in het Dwarslaesie Magazine. 

In totaal volgden 11 personen met een dwarslaesie en 1 persoon met MS de training. Voor en na de trainingssessies zijn testen uitgevoerd om het effect te evalueren. Op groepsniveau werd vooruitgang gevonden in longfunctie, stemming en ademhalingsklachten gerelateerd aan stress. Er was een afname in ongemak als gevolg van spasticiteit. Daarnaast gaven individuele deelnemers aan positieve effecten te ervaren zoals weer kunnen hoesten, meer controle over pijn, minder medicijngebruik, meer energie en een zekerder gevoel.

Gezien de positieve resultaten van de pilot wordt nu een grotere studie opgezet waarbij ook het effect van blootstelling aan kou wordt onderzocht. Meer informatie over deelname aan het onderzoek is te vinden op de Reade website en in deze flyer

Wim Hof Methode

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors