Help mee
of word lid

Online meningspeiling DON

Beste (oud) revalidant,

Het bestuur van Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) heeft in 2018 een online enquête genaamd “Verbinding maken met je achterban” uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de actuele wensen en behoeften van de leden en niet-leden van de vereniging. Dit heeft veel zinvolle informatie opgeleverd, waar DON haar voordeel mee heeft gedaan. Na 5 jaar willen wij dit onderzoek herhalen om na te gaan hoe we er nu voor staan en in hoeverre ons beleid en het aanbod aan de leden bijgesteld kan worden.

De link naar de online meningspeiling “Verbinding maken met je achterban” is https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/achterbanraadpleging.

Wij stellen het zeer op prijs als je de moeite en tijd neemt om de enquête in te vullen.

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors