Onderzoek Stapeling Zorgkosten

Stapelende (zorg)kosten zijn al langer een bron van zorg. In 2019 heeft Patiëntenfederatie Nederland een onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Maar met de huidige kostenstijgingen verdient dit onderwerp opnieuw aandacht. Ze willen graag weten hoe de situatie nu is.

Patiëntenfederatie Nederland is daarom benieuwd naar de ervaringen van jou en/of anderen in je huishouden met het betalen voor zorg en andere kosten die met gezondheid te maken hebben. Met de resultaten kunnen we beleidsmakers en de politiek laten zien met welke zorgkosten en bijkomende kosten mensen te maken hebben en wat het oplopen van al deze kosten betekent voor ze in het dagelijks leven.

Doe je mee?
Afhankelijk van je ervaring met dit onderwerp duurt het invullen van de vragenlijst gemiddeld 8 minuten. Invullen kan tot 1 mei.

>> Via deze link ga je naar de vragenlijst

 Alvast hartelijk dank voor je deelname!

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !