Help mee
of word lid

Lopers met een Laesie dag

Op 2 juli vindt de Lopers met een Laesie Dag 2022 plaats. Het thema van dit jaar is Leefstijl. Aan de hand van een lezing en de bekende rondetafelgesprekken zullen we verder ingaan op dit onderwerp en wat het betekent voor het leven met je laesie.

De locatie is PGOSupport in Utrecht. Je bent welkom vanaf 10:15 uur. 

We beginnen de dag met een lezing van Rutger Osterthun, revalidatiearts Dwarslaesie/Heelkunde in Rijndam. Hij zal onder andere iets meer vertellen over beweging en gezondheid, energieverbruik tijdens lopen. Daarna is er gelegenheid om met lotgenoten over diverse onderwerpen ervaringen uit te wisselen. Er zijn ook twee verschillende workshops en we sluiten de dag af met een overdenking met een hapje en een drankje.

Het precieze programma zullen we binnenkort verspreiden.

Je kunt je aanmelden via het emailadres lopersmeteenlaesie@gmail.com of telefonisch bij Niels Dijkstra 06 528 243 88. De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt €15,00 euro per persoon, over te maken op IBAN: NL42 INGB 0009473933 van Dwarslaesie Organisatie Nederland, onder vermelding van je naam.

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors