Help mee
of word lid

Landelijke laesiedag 10 oktober

Anders dan ander dit jaar. Door de coronapandemie kun je de landelijke laesiedag volgen op je beeldscherm. Het programma is aangepast: in plaats van een hele dag is er nu een middagprogramma. Na de ALV zijn er 2 lezingen. Deze zijn virtueel toegankelijk voor iedere belangstellende.

Het middagprogramma ziet er als volgt uit:

13.30 - 14.15 uur Algemene Ledenvergadering (ALV)
Door de coronamaatregelen zijn we nog steeds genoodzaakt om online te vergaderen, zodra het om grotere groepen gaat. Dat geldt ook voor onze ALV. Dankzij de speciale Coronanoodwet, die per 1 september met 2 maanden is verlengd, kunnen we de ALV van 10 oktober – afgezien van enkele genodigden in verband met het afscheid van Jos Dekkers - volledig online organiseren.
De agenda luidt als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ALV 29 augustus 2020
  3. Benoeming en kennismaking met 2 nieuwe bestuursleden, waaronder de nieuwe voorzitter
  4. Afscheid Jos Dekkers
  5. Sluiting

De ALV wordt gevolgd door 2 lezingen:

14.30 - 15.30 uur College van de rechten van de mens:

Hoe haal ik mijn recht als ik gediscrimineerd word op basis van mijn beperking?

15.30 - 16.30 uur Wendy Achterberg, revalidatiearts Reade:

INSPIRE, nieuw revalidatieprogramma voor incomplete dwarslaesies

Inschrijving
Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de online ALV (alleen leden!) en voor het inhoudelijke online programma daarna.
Dit kan door een email te sturen naar info@dwarslaesie.nl onder vermelding van één van de 3 volgende mogelijkheden: ALV, ALV + LLD of LLD.
Voorafgaand aan 10 oktober ontvang je de inloggegevens.
Deelnemers aan de ALV ontvangen dan tevens de vergaderstukken.

Informatiemarkt

Onze sponsors presenteren zich ook virtueel. Bezoek hier de virtuele informatiemarkt.

 

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors