Help mee
of word lid

Koninklijke onderscheiding

Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor Oud-voorzitter DON Jos Dekkers

Op zaterdag 16 oktober 2021 reikte burgemeester Jules Bijl een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Jos Dekkers uit Voorburg. De heer Dekkers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de Landelijke Laesiedag van de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON).

De heer Dekkers kreeg zijn onderscheiding, omdat hij zich vol overgave heeft ingezet voor dwarslaesie en caudalaesie patiënten in Nederland. Als voorzitter van de DON heeft hij enorm veel bereikt met als doel een betere positie en betere zorg voor dwarslaesie patiënten én hun naasten:

  • Hij is naast ervaringsdeskundige ook een voorbeeld voor vele patiënten. Hij wordt een volhouder, bikkel, positieveling, bestuurder en leider genoemd.
  • Hij heeft zich al meer dan 8 jaar ingezet voor de DON, tot 2020 als voorzitter en sindsdien als bestuursadviseur én erelid.
  • Hij heeft gezorgd voor een betere samenwerking tussen patiënten, zorgverleners, verzekeraars en bestuurders.
  • Hij heeft ervoor gezorgd dat een belangrijk medicijn niet alleen weer vergoed werd maar óók goedkoper werd gemaakt.
  • Hij regelde dat er in revalidatieteams betaalde ervaringsdeskundigen kwamen.
  • Een verdienste van hem is dat Dwarslaesie Wiki er nu voor zorgt dat alle belangrijke gegevens over dwarslaesies overzichtelijk en toegankelijk bij elkaar staan op internet, van wetenschappelijke onderzoeken tot hulpmiddelen.
  • Met zijn hulp is er zelfs een bijzonder hoogleraar Laesie gekomen, zodat er meer onderzoek komt.


In Leidschendam-Voorburg heeft de heer Dekkers zich jarenlang ingezet als bestuurslid voor het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg (2007-2011), als voorzitter van de Werkgroep Openbare Toegankelijkheid (2006-2012) en als lid van de Participatieraad Leidschendam-Voorburg, voorganger van de Adviesraad Sociaal Domein (2008-2011).

De gemeente Leidschendam-Voorburg feliciteert de heer Dekkers van harte met zijn Koninklijke Onderscheiding!

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors