Help mee
of word lid

Je rolstoel bedienen met je bril?

Met de slimme bril Munevo DRIVE kun je via hoofdbewegingen een rolstoel aansturen. En wellicht is in de toekomst ook bediening van gordijnen, verlichting, televisie en alarmering een optie. Voor mensen met een beperkte handfunctie lijkt dit een mooie opmaat naar meer zelfstandigheid. ‘Dan wordt mijn handicap een stuk minder.’

In de gymzaal van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht zit Bert Luppens (54) in zijn elektrische rolstoel. Voor hem staat een medewerker van het Duitse bedrijf Munevo die hem instructies geeft over de nieuwe Munevo DRIVE. Dit is een slimme bril – een smart glass – waarmee iemand draadloos met hoofdbewegingen een rolstoel kan besturen. Het is vandaag de eerste keer dat Luppens deze bril met minidisplay draagt. Na enige oefening mag hij slalommen tussen een serie pylonen door. Met een hoofdknik brengt zijn bril via Bluetooth de rolstoel met ontvanger in beweging. Door zijn hoofd afwisselend naar links en naar rechts te hellen, rijdt hij feilloos tussen de oranje obstakels door.

Hoge dwarslaesie

Luppens heeft sinds anderhalf jaar een hoge dwarslaesie als gevolg van een `stomme val’. Na vijf weken op de ic revalideerde hij tien maanden in De Hoogstraat. Sinds dat ongeval is hij afhankelijk van een rolstoel die hij met een joystick bestuurt. ‘Maar regelmatig krijg ik te maken met spasmen, waarbij mijn biceps sterk verkrampen. Dan kan ik die joystick niet meer bedienen. De Munevo DRIVE zou voor mij dus een prima oplossing zijn. Deze bril is makkelijk te bedienen. Bovendien ben ik erg geïnteresseerd in techniek.’

Bekijk hier het filmpje

Proeftuin De Hoogstraat

 Al enkele jaren houdt een team, bestaande uit revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist en revalidatietechnicus, zich bezig met nieuwe hulpmiddelen.  Een van de teamleden is ergotherapeut Katia Gitsis. ‘We kijken eerst welke functies bij de revalidant nog goed zijn. Dan gaan we uitzoeken hoe we die kunnen benutten met aanpassingen en hulpmiddelen. Je adviseert dus wat het meest functioneel, betrouwbaar en veilig is. De keuze ligt uiteindelijk bij de persoon in kwestie. De stichting Unlocked heeft deze bril voor ons betaald, zodat wij als revalidatiecentrum er ervaring mee kunnen opdoen. We hopen dat gemeenten dit hulpmiddel, dat minimaal 7.000 euro kost, als een besturingsoptie voor een rolstoel gaan beschouwen en dus voor revalidanten vergoeden. Maar eerst gaan we de meerwaarde ervan nog grondig onderzoeken.’

Meer functies

De Munevo DRIVE in principe kan meer dan alleen een rolstoel aansturen, mits de software daarop wordt aangepast. ‘Dankzij de Bluetooth-technologie kun je met deze smart glass ook al een computer en een mobiele telefoon bedienen. Je maakt dan via het display op de bril menukeuzes met korte hoofdbewegingen. Maar je kunt ook denken aan het bedienen van gordijnen, verlichting, televisie en alarmering. Samen met Munevo willen we de bril optimaal benutten en breed inzetbaar maken zodat de zelfstandigheid van revalidanten verder kan toenemen.’ Luppens kijkt er al naar uit. ‘Nu heb je te maken met allerlei losse systemen. Dat is niet zo handig. Als die geïntegreerd zouden worden in deze bril, is dat natuurlijk fantastisch. Dat geeft me meer vrijheid en dan wordt mijn handicap een stuk minder.’

Dit artikel is een verkorte versie van het artikel Een rolstoel bedienen met je hoofd? Door deze slimme bril kan het, Revalidatie Magazine 18-10-2021.

 

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors