Jacob Zuurmond volgt Jos Dekkers op als voorzitter

Op 10 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) Jacob Zuurmond benoemd tot voorzitter van onze vereniging. Zuurmond heeft verschillende directiefuncties vervuld bij de overheid, onder andere het CBS en het ministerie van OCW. Sinds 2007 heeft hij een dwarslaesie.

Vrijwilligerswerk vult al langere tijd een deel van z’n agenda. Zo is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Voorall, de Haagse belangenorganisatie van en voor alle mensen met een handicap in deze stad. Inmiddels is hij gepensioneerd en klaar voor deze nieuwe uitdaging: voorzitter van de vereniging van en voor mensen met een dwarslaesie of caudalaesie (www.dwarslaesie.nl).

Bij zijn aantreden op 10 oktober tijdens de hybride ledenvergadering in de Fokker Terminal in Den Haag (30 deelnemers op locatie, de overige online) lichtte hij zijn besluit als volgt toe: “Wat de leden kunnen verwachten is gedrevenheid als het gaat om het opkomen voor de belangen van mensen met een dwarslaesie of caudalaesie en persoonlijk betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging. Op beide fronten staat de vereniging er goed voor: Ik beschouw het als een eer en een dure plicht om dat een stapje verder te brengen.”

Hij volgt in deze rol Jos Dekkers op, die stopt na het bereiken van de statutair maximaal toegestane termijn als voorzitter. Dekkers bij zijn afscheid: “Ik kijk met grote voldoening terug op de afgelopen acht jaar. Er is veel bereikt, zowel bij het vernieuwen van de organisatie als bij de belangenbehartiging. Dit was mogelijk dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. Ik ben dankbaar voor het feit dat ik deel mocht uitmaken van dit inspirerende team.”

Door de ALV is voorts tot bestuurslid benoemd René Gijsberts, die tijdens zijn werkzame leven diverse directiefuncties bekleedde in het bedrijfsleven en bestuurlijke ervaring opdeed bij onder andere een pensioenfonds en een verpleeghuisorganisatie. Verder bestaat het bestuur uit secretaris Martha Pol, penningmeester Jack Agricola en Paul Coops.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !