Help mee
of word lid

Het forum

Het forum stond op de website en bood de mogelijkheid om vragen te stellen, ideeën en tips met elkaar te delen. Het bestuur heeft na lang wikken en wegen besloten om met het forum te stoppen. Voor het besluit zijn een aantal redenen. We zagen dat het forum niet veel werd gebruikt. In het jaar 2022 zijn er 10 berichten geplaatst en in 2023 tot nu toe 3. Eén van de redenen daarvoor was waarschijnlijk dat de vragensteller geen signaal kreeg als er een reactie op zijn vraag kwam. Een interactieve vorm, waarbij je in je mail of op WhatsApp een reactie krijgt, werkt vermoedelijk stimulerender. Wij willen als bestuur graag toe naar een dergelijke vorm van onderlinge uitwisseling van vragen en ideeën. Het forum ombouwen in een dergelijke vorm was helaas niet mogelijk. Sterker nog, het forum werd technisch niet goed meer ondersteund waardoor het niet altijd naar behoren werkte. Het ontwikkelen van een nieuw soort forum dat wel goed en interactief werkt, kost tijd, geld en mankracht. We richten ons bij het interactief maken van de website eerst op die onderdelen die wel al regelmatig worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het aanmelden via de website voor het Laesie Café. We kunnen geen voorspelling doen over de termijn waarop een vernieuwd forum beschikbaar komt.  

We hebben de inhoud van het forum: de vragen, antwoorden, tips, ideeën etc. bewaard. Dit met het idee om er ‘nog iets mee te doen’. Hoe en wat moeten we nog bedenken. Als jij geïnteresseerd bent om daar met ons over na te denken, laat dat weten via info@dwarslaesie.nl

Namens het bestuur,
Jacob Zuurmond

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors