Help mee
of word lid

Herstel garantiebedrag Wajong

Er komt een herstelactie rondom het garantiebedrag. De 400 Wajongers die te weinig uitkering kregen na het invoeren van de nieuwe Wajong, krijgen nu alsnog het bedrag waar ze recht op hebben. Ieder(in) ving signalen op via het Informatiepunt Wajong dat er veel mis ging en heeft dit bij het ministerie aangekaart. Minister Koolmees laat nu in een brief weten dit samen met het UWV te herstellen.

Het garantiebedrag

De regels voor de Wajong zijn per 1 januari 2021 vereenvoudigd. Staatssecretaris van Ark deed in 2020 de belofte dat Wajongers er bij de veranderingen in de wet niet op achteruit zouden gaan. Het garantiebedrag werd daarvoor ingesteld. De vereenvoudiging heeft helaas voor een paar honderd Wajongers toch geleid tot financiële achteruitgang.

Signalen van Informatiepunt Wajong

De wijziging van de Wajong per 1 januari zorgde voor onrust onder mensen met een beperking. Niemand zou er op achteruitgaan, maar toch krijgen sommige werkende Wajongers per maand minder geld dan vorig jaar.

Zo meldde een werkende Wajonger zich bij het Informatiepunt Wajong, omdat ze een brief kreeg met daarop een lager maandbedrag. Ze deed zestien uur per week administratief werk, maar ging er zo’n 300 euro bruto per maand op achteruit.

De signalen die het Informatiepunt Wajong ontving van Wajongers werden teruggekoppeld naar het ministerie. Dat heeft dan nu geleid tot een herstelactie.

Oorzaak van de achteruitgang

Uit de analyse die Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met het UWV heeft uitgevoerd blijken er verschillende redenen te zijn voor de achteruitgang. In totaal hebben 8.600 van de 244.000 Wajongers een lager bedrag gekregen. Bij een deel is dit te verklaren door bijvoorbeeld herbeoordeling, waarna arbeidsvermogen is geconstateerd.

Voor 400 Wajongers komt dit door de wijziging van de wet en was dit dus niet correct. De minister heeft het UWV gevraagd herberekeningen te maken voor de 400 Wajongers en het bedrag voor hen te herstellen. Het UWV is intussen begonnen met het uitvoeren van deze herstelactie en rondt dit in het najaar van dit jaar af.

Ook te hoge uitkeringen uitgekeerd

Naast de 400 Wajongers die er op zijn achteruit gegaan, zijn er ook zo’n 300 Wajongers die een hoger bedrag kregen uitgekeerd. Omdat dit een fout in de uitvoering is, heeft de minister aangegeven het te veel gekregen bedrag niet terug te vorderen. Wel wordt de wet hierop aangepast per januari 2022, zodat dit in de toekomst weer wordt rechtgetrokken en iedereen de correcte uitkering krijgt.

Het UWV begeleidt de Wajongers die een te hoge uitkering hebben gehad in de effecten op inkomensafhankelijke regelingen (bijvoorbeeld het terugbetalen van toeslagen) en de terugval in inkomen wanneer de uitkering weer correct wordt vastgesteld.

Lees ook het artikel op NOS.nl

Ga naar het meldpunt Wajong voor meer informatie.

 

Bron: Ieder(in)

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors