Help mee
of word lid

Heb je een hulpmiddel? Meld je ervaringen

Heb je in de afgelopen 12 maanden positieve of negatieve ervaringen opgedaan met een hulpmiddel? Doe dan mee met de lopende Meldactie hulpmiddelen van Ieder(in).

Gaat het nu beter?
Twee jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers om de dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen te verbeteren. Met de meldactie heeft Ieder(in) midden vorig jaar laten zien dat dit nog niet meteen tot grote verbeteringen heeft geleid. Nu willen ze opnieuw gaan kijken of de dienstverlening sindsdien alsnog is verbeterd. Het melden van ervaringen kan nog tot en met 25 juli. Daarna sluiten ze de meldactie af. In het najaar zullen ze de uitkomsten van de Meldactie publiceren en gebruiken in de lobby.

Voor wie is de meldactie bedoeld?
Heb je na 1 augustus 2022 een hulpmiddel aangevraagd, geleverd gekregen, laten meeverhuizen, laten onderhouden of repareren? En heb je daarover nog geen melding gedaan? Dan horen ze heel graag je ervaringen. Laat weten waar het toch nog misgaat. Maar ook positieve ervaringen zijn zeker welkom!

Melden via vragenlijst
Het melden van ervaringen kan via een online vragenlijst. Invullen duurt vijf tot tien minuten.

Ga hier naar de vragenlijst Meldactie Hulpmiddelen

 

Telefonisch melden
Heb je hulp nodig bij het invullen en wil je daarom liever telefonisch melden? Dat kan ook. Bel naar het Meldpunt van Ieder(in) op 085 - 400 70 22 voor het maken van een afspraak. Het Meldpunt is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. (Maandag en vrijdag is het gesloten.)

 

De meldactie is een initiatief van Ieder(in), CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten Nederland.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors