Help mee
of word lid

Gratis zelftest voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Voor mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, komen vanaf 28 juli gratis zelftests beschikbaar. Ieder(in) heeft hier met succes op aangedrongen bij het ministerie van VWS, samen met andere organisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

De zelftests zijn bedoeld als aanvullende beschermingsmaatregel. Hiermee krijgen mensen in thuisisolatie de mogelijkheid en wat extra  zekerheid om contacten aan te gaan. Bijvoorbeeld om familie, vrienden en zorgverleners te ontvangen nadat er preventief een test is gedaan. De zelftest is dus bedoeld als extra veiligheidscheck.

Te krijgen bij je apotheek

De zelftests zijn zonder recept verkrijgbaar via de eigen apotheek. De testen worden op naam van de persoon met een kwetsbare gezondheid verstrekt. Per persoon is één pakket van 25 stuks zelftesten per maand beschikbaar.

Voor wie?

  • Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
  • Mensen ouder dan 12 jaar die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.
    Het ministerie van VWS stelt voor bovengenoemde groepen nu maandelijks een gratis pakket met zelftesten beschikbaar.

Voorwaarden

  • Bij de uitgifte van de zelftests checkt de apotheker of wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
    er is sprake van thuisisolatie vanwege een verhoogd medisch risico én
  • er is een advies van een arts of behandelaar of
  • vanwege (jonge) leeftijd, kan iemand niet worden gevaccineerd.

Meer informatie

Ik kan door medische redenen niet geprikt worden | Vilans

Het coronavirus en zorg voor thuiswonenden | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl (onderaan die webpagina)

Regeling verstrekking zelftesten voor mensen in thuisisolatie — KNMP.nl

Bij het Meldpunt van Ieder(in) kun je een melding doen als tegen problemen oploopt bij het verkrijgen van het pakket gratis tests.

Bron: Ieder(in)

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors