Help mee
of word lid

Gezocht: volwaardig alternatief voor een plastic rietje

Plastic in de zee is een groot internationaal probleem. Om dat aan te pakken verbiedt de Europese Unie (EU) vanaf 2021 wegwerpplastic, zoals plastic bestek, roerstaafjes en rietjes. Ieder(in) is voor schone zeeën, maar heeft er als belangenbehartiger van mensen met een beperking wel een scherpe kanttekening bij. Een groep mensen met verschillende beperkingen is van rietjes afhankelijk om te kunnen drinken. En voor deze groep is er nog geen volwaardig alternatief voor het plastic rietje.

Alternatief plastic rietje

Verschil tussen wel of niet kunnen drinken

Margriet van Kampenhout is beleidsmedewerker bij Ieder(in) en ervaringsdeskundig. In een interview met het vakblad Afval zegt zij: “Verschillende mensen zijn afhankelijk van rietjes om überhaupt te kunnen drinken. Ik gebruik zeven soorten rietjes, allemaal voor een ander doel. Producenten zouden ons moeten vragen waaraan rietjes moeten voldoen. Totdat er goede alternatieven zijn, kun je rietjes niet in de ban doen.” Want, zo zegt ze: “mensen zonder beperking leggen een vervelend rietje weg, voor ons is het drinken of niet drinken. Daar is niet bij stilgestaan.”

Duurzame materialen

Dat rietjes bijdragen aan een groot milieuprobleem, staat buiten kijf. Rietjes en weggooibestek staan in de top tien van plastic producten die het meest op stranden achterblijft. Er moet dus gezocht worden naar een duurzaam en even goed alternatief. Er zijn al rietjes van andere materialen verkrijgbaar zoals bamboe, papier en metaal, maar die hebben niet dezelfde eigenschappen als plastic en zijn niet voor iedere gebruiker toepasbaar. Het alternatief is bijvoorbeeld niet hygiënisch, niet buigbaar genoeg, wordt papperig, zorgt voor verstikkingsgevaar of is niet geschikt voor warme dranken.

VN-verdrag Handicap

De vraag om een geschikt alternatief is in lijn met het VN-verdrag Handicap: elke maatregel die de leefsituatie van mensen met een beperking verslechtert, is daarmee in strijd. Plastic rietjes zijn producten waar een aantal mensen met een beperking in hun dagelijkse leven afhankelijk van zijn. Afschaffen van plastic rietjes mag daarom niet tot er een volwaardige vervanger is. Tot die tijd moeten plastic rietjes voor mensen met een beperking beschikbaar blijven. En zonder recept. Want zoals Margriet in Vakblad Afval zegt: “Je wilt niet naar de apotheek voor zo’n gewoon product. Of naar Amerikaanse toestanden, waar het verbod op plastic rietjes niet geldt voor mensen met een beperking: daar bepalen obers of je wel genoeg beperkt bent.”

Artikel uit: iederin.nl

 

 

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors