Esther Vergeer Foundation opent Sportpoli’s in academische kinderziekenhuizen

Foundation bereikt ca. 1500 kinderen dankzij extra bijdrage VriendenLoterij

Ieder kind en jongere met een lichamelijke beperking moet de kans krijgen om gewoon te sporten, net als elk ander kind. De Esther Vergeer Foundation helpt kinderen en jongeren met een fysieke beperking in hun zoektocht naar een sportvereniging. Zo’n 70% van de kinderen/jongeren met een beperking geven aan eenzaam te zijn. Sport zorgt ervoor dat je vrienden maakt en zelfvertrouwen krijgt. Veel kinderen/jongeren met een beperking denken echter niet meteen aan sport. Ook ouders twijfelen vaak of sport wel geschikt is voor hun kind. Daarom opent de foundation een eigen Sportpoli in vijf academische kinderziekenhuizen in Nederland. De Sportpoli’s vormen de start van een persoonlijk begeleidingstraject naar een sportclub die bij het
kind past en waar het kind welkom is. De VriendenLoterij steunt de foundation met een extra bijdrage van 260.000 euro, zodat zij komende jaren ca. 1500 kinderen met een
fysieke beperking kunnen bereiken. Esther Vergeer werd tijdens het ABN World Tennis Tournament door Richard Kraijcek verrast met het goede nieuws.

Esther Vergeer, oprichter van de Esther Vergeer Foundation: “Door structureel te sporten, krijgen kinderen de kans om vrienden te maken, meer te bewegen en zelfvertrouwen op
te doen. Deze kans moeten alle kinderen krijgen, maar in de praktijk blijkt het voor kinderen en jongeren met een fysieke handicap toch moeilijk te zijn. Door speciale
sportpoli’s te openen tijdens de al bestaande multidisciplinaire poli’s in de ziekenhuizen, nemen we de drempels weg en stimuleren we kinderen en hun ouders om de zoektocht
naar een gepaste sportvereniging onder onze begeleiding te starten.”
De verschillende sportpoli’s vinden plaats tijdens bestaande multidisciplinaire poli’s die voor kinderen met bijvoorbeeld Spina Bifida, CP, bewegingsstoornissen en spierziekten
worden georganiseerd. De kinderen en hun ouders komen samen naar het ziekenhuis en gaan tijdens hun afspraak langs diverse behandelend artsen, zorgprofessionals en
sportdeskundigen. De sportdeskundigen van de foundation gaan met de kinderen en hun ouders in gesprek om achter de wensen en behoeften van het kind te komen, en zo
de begeleide zoektocht naar een passende sportvereniging te starten. Het voordeel is dat kinderen en ouders vanaf het eerste moment 1 vaste contactpersoon hebben, zelf geen
afzonderlijke afspraak meer hoeven te maken en dat zij op een persoonlijke manier worden begeleid naar een gepaste sportvereniging.

Dorine Manson, Managing Director van de VriendenLoterij: “De Esther Vergeer Foundation heeft inmiddels een groot aantal kinderen met een handicap succesvol
begeleid naar een gepaste tennisclub. Om nog beter aan te sluiten op de wensen van de kinderen, heeft de foundation haar aanbod recent uitgebreid naar andere sporten. Door
ook nog eens speciale sportpoli’s te openen, laat de foundation kinderen en hun ouders niet alleen zien dat de gepaste sportverenigingen bestaan, maar ook dat zij niet alleen
staan in hun zoektocht naar de juiste plek. We zijn heel trots dat wij dat dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij mede mogelijk kunnen maken. ”

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !