Help mee
of word lid

Enquête vergoeding continentiehulpmiddelen

In december vorig jaar hebben patiëntenorganisaties, waaronder DON, minister Van Ark opgeroepen de zorg omtrent de verstrekking van continentiehulpmiddelen te verbeteren. Om onze zorgen kracht bij te zetten vragen we je mee te doen met onze enquête.

De vergoedingen die zorgverzekeraars betalen aan de leveranciers (apotheken, medisch speciaalzaken) van continentiehulpmiddelen (zoals katheters, opvangzakken, inleggers, onderleggers, darmspoelsystemen) zijn de afgelopen jaren sterk gedaald.
Hierdoor bestaat het risico dat leveranciers niet altijd meer de beste kwaliteit of de gewenste aantallen kunnen/willen leveren.

We willen met deze enquête nagaan of hiervan reeds sprake is bij onze achterban.
Om een goed beeld te krijgen van de situatie op dit moment is het van belang dat iedereen deze vragenlijst invult! Ook als je op dit moment geen problemen ervaart of klachten hebt, doen we een beroep op je om de enquête in te vullen. De enquête sluit op zondag 31 januari.

De gegevens worden door ons anoniem verwerkt.
De informatie die we op deze manier verzamelen is onmisbaar bij onze strijd om de belangen van onze achterban op dit gebied veilig te stellen.

Ga naar de enquête

Bij voorbaat dank voor je medewerking!

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors