Help mee
of word lid

Enquête - Ergotherapie en 3D printen 

Ben je bekend met de mogelijkheden die 3D printen kan bieden om hulpmiddelen op maat te maken? Dat kan tegenwoordig, waardoor het mogelijk is om hulpmiddelen op maat, goedkoop en snel te vervaardigen, in nauwe samenwerking met de gebruiker. Het projectteam ‘Ergotherapie en 3D Printen’ van de Zuyd Hogeschool te Heerlen wil graag weten of je bekend bent met  3D-printen en of je denkt dat jij er baat bij kunt hebben 

Zo ja, wil je dan deze enquête (max 5 minuten) invullen. Bij voorbaat hartelijk dank! 

De resultaten van deze vragenlijst dienen als input voor het onderzoeksproject ‘Ergotherapie en 3D printen’ van Zuyd Hogeschool, waarbij onderzocht wordt of ergotherapeuten m.b.v. 3D –printen hulpmiddeltjes op maat kunnen maken voor en samen met cliënten (en hun mantelzorgers).

Monique Lexis, senior onderzoeker, Monique.Lexis@zuyd.nl.

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors