Help mee
of word lid

Eindelijk aandacht beschermmiddelen voor pgb-houders

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om met de belangenorganisaties naar oplossingen te zoeken voor budgethouders, die beschermingsmiddelen nodig hebben. Dit vanwege hun kwetsbare gezondheid of omdat ze zich moeilijk aan de anderhalve meter maatregelen kunnen houden.

Wat betekent de motie?

In de motie staat dat veel kwetsbare mensen al vanaf maart binnen zitten uit angst voor besmetting met corona. Dit gaat ook over budgethouders die bang zijn voor hun gezondheid, maar bijvoorbeeld ook over budgethouders die de maatregelen niet goed kunnen uitvoeren.

Er is nu aan de minister gevraagd om in overleg te gaan en te kijken of er voor hen ook beschermingsmaterialen kunnen komen, zodat ze weer naar buiten kunnen of dat ze de eigen zorgverleners weer kunnen laten komen. Omdat de motie is aangenomen betekent het dat de minister in gesprek gaat met belangenorganisaties om een oplossing te zoeken.

De motie is ingediend door mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie). Mede-indieners zijn mevrouw V/d Berg (CDA), de heer Veltman (VVD) en de heer Jetten (D’66)

Minister de Jonge gaf in het debat aan dat hij hier al naar kijkt en bezig is met een plan. De leden van de Kamer vinden dit te lang duren en hebben om die reden de motie ingediend. Ook heeft hij aangegeven dat hij samen met minister-president Rutte in gesprek gaat met een aantal belanghebbenden.

Vragen?

Heb je zelf vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS.

Bron: Per Saldo

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors