Help mee
of word lid

Dwarslaesie.nl is vernieuwd

Het afgelopen jaar is de website www.dwarslaesie.nl vernieuwd. De site bestaat al lang en het was tijd voor een grote schoonmaak. Nu is er een nieuwe homepage en alle informatie is gecontroleerd, geactualiseerd en gehergroepeerd. Dit is gebeurd in samenwerking met veel professionele en ervaringsdeskundigen. Verouderde informatie is verwijderd en op verzoek worden sommige onderwerpen nu uitgebreider behandeld, zoals het onderwerp seksualiteit. Die informatie is te vinden onder de knop ‘het lichaam'.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors