Help mee
of word lid

DON-jongeren maken podcast

Tirzah Lopez, Jimmy van Hoewijk en Zoë Ritzaléos hebben tijdens hun revalidatie veel contact gemist met leeftijdgenoten, die in hetzelfde schuitje zaten. Door middel van de Podcast delen ze hun ervaringen hoe het is om jong te zijn in combinatie met een dwarslaesie.
Ze hopen hiermee meer informatievoorziening, steun en inspiratie te geven voor iedereen die dit nodig heeft:niet alleen mensen met een dwarslaesie,, maar ook hun partners, familie, vrienden, collega’s, etc. 

Inmiddels hebben ze 2 podcasts gemaakt. Je kunt ze op onze facebook,pagina, ons Instagramaccount of hier beluisteren:

Podcast De Dwarsliggers, afl.1 De makers stellen zich voor

Podcast De Dwarsliggers, afl.2 Reizen

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors