Help mee
of word lid

Deelname Adelante aan internationale dwarslaesiestudie

Adelante start een internationale studie naar het effect van vroege en intensieve krachttraining op neurologisch herstel en herstel van functie bij mensen met een dwarslaesie. Wereldwijd doen verschillende revalidatiecentra hieraan mee.

Een dwarslaesie kan grote gevolgen hebben door de uitval van zenuwen en spieren. Hierdoor kunnen mensen problemen ervaren bij het verplaatsen, het zichzelf verzorgen, zelfstandig leven en de uitvoering van werk en hobby’s. Het vroeg en intensief trainen van verlamde spieren stimuleert neurologisch herstel en kan op deze manier zorgen voor een blijvende verbetering van het functioneren van mensen met een dwarslaesie. Het is alleen niet bekend hoeveel en hoe lang deze therapie gegeven moet worden om een optimaal herstel te bewerkstelligen.

Doel van de studie

Het doel van de ‘Early and Intensive SCI-MT’-studie is om uit te zoeken hoe effectief het is om vroeg en intensief te trainen en welk effect dit heeft op het neurologisch herstel. In dit onderzoek worden twee groepen onderzocht; één groep ontvangt reguliere zorg, de andere groep ontvangt reguliere zorg met daarbovenop een intensief trainingsprogramma. Het extra trainingsprogramma bevat additionele spierkrachtoefeningen voor de verlamde spieren en functionele oefeningen en duurt 10 weken. Het programma wordt per deelnemer individueel vormgegeven. Met de resultaten van deze studie hopen we bij te dragen aan het verbeteren van de revalidatie voor personen met een dwarslaesie.

Doelgroep

Mensen met een recente dwarslaesie (korter dan 10 weken geleden) en die zijn opgenomen in een revalidatiecentrum kunnen door hun arts worden benaderd voor het onderzoek. Via een loting wordt bepaald of iemand de reguliere zorg krijgt, of dat hier ook het extra trainingsprogramma bij wordt gegeven.

Het onderzoeksteam

De ‘Early and Intensive SCI-MT’-studie is een internationale studie die wordt gecoördineerd vanuit de Universiteit van Sydney (prof. Lisa Harvey). Wereldwijd doen verschillende revalidatiecentra mee aan deze studie, waaronder alle Australische dwarslaesie-revalidatiecentra en meerdere revalidatiecentra in Europa. Vanuit Nederland doet Adelante mee, onder leiding van dr. Charlotte van Laake. Wij hebben hierin een nauwe samenwerking met de Universiteit Hasselt (prof. Annemie Spooren). Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit de Universiteit van Sydney en Wings for Life (Europese deelnemende centra).

Bron: Revalidatie Magazine

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors