Help mee
of word lid

Coronacrisis is voor mensen met beperking nog lang niet voorbij

De coronacrisis heeft een grote impact op de levenskwaliteit van chronisch zieken en mensen met een beperking. De helft van hen is er de afgelopen maanden lichamelijk op achteruit gegaan, 45% heeft last van eenzaamheid, ruim 40% heeft last van stress of psychische klachten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • het missen van contact met naaste familie en geliefden;
  • de zorgen over en angst voor besmetting;
  • het noodgedwongen uitstellen van medische behandelingen en afspraken.

Extra risico door op gang komen samenleving

Vooral chronisch zieken met een hoog risico in geval van een COVID-19 besmetting, hebben zorgen over het feit dat de samenleving nu weer op gang komt. Veel van hen lopen hierdoor extra risico en sluiten zich op in huis. “Ik hou mijn hart vast als straks heel veel weer toegestaan is. Omdat ik in een hoog risicogroep val, ben ik heel erg bang om besmet te worden. En ik zie dat mensen op straat zich nu al niet aan de maatregelen houden. Ook ben ik bang dat mijn verzorgers weer veel meer gaan ondernemen en daardoor eerder besmet kunnen raken en dit op mij kunnen overdragen.”

Afstand houden is vaak ondoenlijk

De deelnemers aan het onderzoek is ook gevraagd of het anderhalve meter afstand houden voor hen haalbaar is, 40% zegt van niet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om blinden en slechtzienden of mensen in een rolstoel. “Mijn leven is door alle visuele aanwijzingen waar ik niets mee kan en de 1.5-meter regelgeving waar ik niet goed aan kan voldoen, minstens dubbel zo zwaar en beperkt geworden”, schrijft een blinde man. Een rolstoelgebruiker zegt: “er wordt geen rekening gehouden met rolstoelers. Alle looproutes zijn veel te krap. Daarnaast houden mensen vaak onvoldoende afstand, waardoor ik niet veilig de straat op kan.”

Oplossingen

In het onderzoek is ook gevraagd wat mensen nodig hebben om het leven weer op een enigszins redelijke manier te kunnen hervatten. 64% wil informatie van de overheid en van medisch specialisten over versoepeling van coronamaatregelen, specifiek afgestemd op mensen met een beperking of chronische ziekte. Verder zegt bijna de helft dat toezicht en handhaving een voorwaarde is om veilig de openbare ruimte te kunnen gebruiken. Om weer activiteiten buitenshuis te kunnen hervatten zoals werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk, zijn er goede afspraken nodig over hygiëne op de betreffende locatie, vindt eveneens bijna de helft. Heel opvallend is verder dat 22% van de chronisch zieken de beschikking wil krijgen over medische mondkapjes om zichzelf te beschermen.

Wat moet er gebeuren volgens Ieder(in)

Ieder(in) heeft er de afgelopen maanden op gehamerd dat er een aparte strategie voor mensen met een beperking en chronische aandoening komt om uit de coronacrisis te komen. Nu die Covid-strategie er is, is het van belang dat daar ook snel uitvoering aan wordt gegeven. Directeur Illya Soffer van Ieder(in): “Veel mensen met een beperking en hun verwanten voelen zich nog steeds over het hoofd gezien. Er wordt wel beleid voor hen gemaakt, maar niet mèt hen. Daardoor raken mensen meer geïsoleerd dan nodig.”

Verder zegt Soffer: “Voor mensen met een hoog gezondheidsrisico brengen de versoepelingen bovendien niet meer, maar minder vrijheden. Zij zijn momenteel echt een vergeten groep. Vóór Corona stonden zij nog midden in het maatschappelijke leven. Nu zitten ze, misschien nog wel maanden, noodgedwongen thuis. Het wordt hoog tijd dat er speciale aandacht komt voor die vergeten groep. Deze mensen hebben meer informatie nodig, van de rijksoverheid en van hun artsen en specialisten. Er zijn speciale voorzieningen nodig voor diegenen die vanwege hun gezondheidsrisico problemen krijgen om weer terug te keren naar werk, onderwijs en hun sociale leven”.

Lees hier het complete rapport.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors