Help mee
of word lid

Corona: medische risico’s en corona-maatregelen

Dit bericht wordt regelmatig geactualiseerd.

08-06-2020

Valys start het vervoer weer op. (zie voor maatregelen verderop  bij Veilig Zorgvervoer)

01-06-2020 

Alle nieuwe maatregelen op een rijtje.

Versoepeling coronamaatregelen per 1 juni

19-05-2020

Routekaart versoepeling maatregelen

Tijdens de persconferentie op dinsdag 19 mei heeft minister van VWS, Hugo de Jonge, aanpassingen van maatregelen genoemd. Het gaat onder meer over dagbesteding, bezoekregeling binnen de zorgorganisaties en thuis, vervoer en onderwijs. De aanpassingen worden vanaf nu stapsgewijs ingevoerd. Het belangrijkste nieuws is handig op een rijtje gezet in bijgaande routekaart.

24-04-2020

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden nog niet erg versoepeld.  "Nog even volhouden"zeggen deskundigen van het RIVM. Wat doen zij? Een van hen is
Jacco Wallinga, indirect misschien wel de belangrijkste raadgever. Wallinga
leidt sinds 2005 de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM en
maakt prognoses over het verloop van het coronavirus, het waarschijnlijke effect
van maatregelen, de verwachte aantallen ziekenhuisopnames. Lees hier zijn verhaal.

Medische risico's

Een dwarslaesie kan leiden tot uitval of verminderde functie van de ademhalingsspieren en minder long- en ophoestcapaciteit. Dan heb je een verhoogd risico op luchtweginfecties, van virale oorsprong (zoals het coronavirus) en daarnaast en daarbij ook op infecties van bacteriële oorsprong.
Dit kan al spelen vanaf niveau Th12 en hoger, maar geldt zeker vanaf niveau Th8 en hoger; de ernst is mede afhankelijk van de mate van (in)compleetheid van de dwarslaesie. Raadpleeg voor meer achtergrondinformatie de Dwarslaesiewiki.

Als je ervaring is dat je bij verkoudheid moeilijker (op)hoest dan voorheen, dan is dat een belangrijk signaal dat je laesie ook je longfunctie nadelig beïnvloedt.
Omdat elke dwarslaesie anders is, kunnen ademhalingsproblemen van geval tot geval verschillen. Raadpleeg bij twijfel altijd je gespecialiseerd dwarslaesierevalidatiearts! En raadpleeg de website(s) van de revalidatiecentra en zorginstellingen waarmee je te maken hebt.

Keuzehulp Verken uw wensen bij zorg en behandeling

Op Thuisarts.nl is een nieuwe module beschikbaar, getiteld: ‘Ik heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona’. Deze voorlichting gaat in op de zorg thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis.

(Hand)hygiëne

We adviseren iedereen om de gedragsregels en adviezen van het RIVM en De Rijksoverheid op te volgen.

Mensen met een dwarslaesie wordt daarnaast geadviseerd extra aandacht te besteden aan hun handhygiëne

 • Verwijder eerst je handschoenen en maak deze schoon met geschikt reinigingsmiddel.
 • Was je handen regelmatig en steeds als je je huis uit bent geweest
 • Was ze met zeep en warm water: 20 seconden, alle delen van de hand (voor en achter, onder nagels, tussen vingers, polsen); droog je handen af met papieren handdoek / zakdoek / keukenpapier of een schone handdoek, of
 • Gebruik ontsmettingsmiddel (70% alcohol): bedek alle delen van de hand (voor en achter, onder nagels, tussen vingers, polsen).
 • Wees voorzichtig met het aanraken van je banden; als je je banden gebruikt bij transfers, bedek ze dan met papieren handdoeken of zakdoeken en gooi deze daarna weg; maak je banden regelmatig schoon
 • Maak ook je hoepels regelmatig schoon, want je raakt ze constant aan.
 • Maak je remhandgrepen, duwhandvaten en andere delen van je rolstoel regelmatig schoon die vaak aangeraakt worden, door jezelf en/of anderen.
 • Maak joystick, armleuningen en andere bedieningselementen van je elektrische rolstoel schoon (zonder de elektronica te beschadigen)
 • Denk bij het regelmatig goed reinigen ook aan je mobiele telefoon, alle delen van een tas of rugzak die je vaak aanraakt, krukken, spalken en alle andere hulpmiddelen die je regelmatig met je handen aanraakt.

Deze en andere handige tips heeft het UMCG op een rijtje gezet in deze overzichtelijke folder. Download hem en je hebt de tips altijd bij de hand!

 

Corona-maatregelen

1. Bezoek zorginstellingen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nemen alle zorginstelling bijzondere maatregelen. We zijn in een fase van de coronapandemie waarin steeds meer onze zorginstellingen de beschermingsmaatregelen geleidelijk aan versoepelen.  Details van de maatregelen en de mate van versoepeling verschillen van geval tot geval. Raadpleeg daarom de website(s) van de zorginstellingen, revalidatiecentra, artsen en behandelaars en waarmee je te maken hebt.

2. PGB budgethouders

Het coronavirus kan ertoe leiden dat budgethouders problemen ondervinden bij het regelen van de zorg en dat hun budget tijdelijk niet toereikend is. De tijdelijke  Coronamaatregelen bij pgb zijn verlengd tot 1 juli 2020. Budgethouders kunnen vervangende zorg of extra uren zorg blijven betalen. De zorg die niet geleverd kan worden, moet ook  worden doorbetaald.Op de website van Per Saldo kan je meer vinden over deze regeling:

Als jij en/of je zorgverlener verschijnselen hebben van corona dan kan het nodig zijn beschermende materialen te gebruiken (PBM’s) zoals: handschoenen, schoenbeschermers, halter- of doucheschort, schort lange mouwen, een pak met capuchon, veiligheidsbril, mond-neusmasker. Lees hier meer over PBM voor mantelzorgers en pgb-zorgverleners (rijksoverheid):

Zorgverleners die volgens deze richtlijn beschermende kleding zouden moeten dragen en deze zelf niet hebben, kunnen contact opnemen met zijn of haar regio-coördinator. Vanwege de schaarste aan deze middelen is dit centraal georganiseerd. De schaarste houdt ook in dat de middelen misschien niet direct voor iedereen beschikbaar zijn.

Zie voor het overzicht van regio-coördinatoren: ggdghor.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=ESB2AZ-8nEM&feature=youtu.be

3. Veilig zorgvervoer

Vervoer is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen voor iedereen die niet zelfstandig naar onder andere onderwijs, arbeid of dagbesteding kan reizen. Hieronder vallen het regiotaxi vervoer, Wmo vervoer, Valys vervoer, ziekenvervoer, WSW vervoer en vervoer naar de dagbesteding. In het Sectorprofiel veilig zorgvervoer staat beschreven aan welke voorwaarden dit vervoer vanaf nu moet voldoen:

 • Iedereen zonder klachten kan vervoerd worden en de chauffeur kan handelingen, zoals het vastmaken van de gordel, op de reguliere manier uitvoeren.
 • Bij het vervoer wordt zoveel mogelijk een vaste samenstelling gehanteerd. Waar de afstand tussen iedereen in het voertuig minimaal 1,5 meter is, zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
 • Als het niet mogelijk is om 1,5 meter aan te houden, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de reiziger een niet-medisch mondkapje.
 • Het vervoer van volwassenen is gemaximeerd op 2 reizigers in een auto en 4 in een bus. Voor reizigers onder de 18 geldt geen maximum per voertuig.
 • Wanneer een reiziger vanwege een beperking geen mondkapje kan dragen of niet met andere reizigers vervoerd kan worden, biedt het protocol ruimte voor maatwerk, zoals bijvoorbeeld solovervoer. Bij het vervoer naar dagbesteding is het gebruik van een mondkapje voor de reiziger vrijwillig.

Zie ook het Protocol Veilig Zorgvervoer

In de problemen door corona-maatregelen? Geef het door aan Meldpunt van Ieder(in)

Ook tijdens de corona-crisis blijft Ieder(in) zo goed mogelijk aandacht vragen voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat zij zicht krijgen op de gevolgen van de corona-maatregelen. Laat het hen daarom weten als je door de maatregelen in grote problemen komt of als mensen uit jouw achterban in de knel komen.

Ons telefoonnummer is: 085 – 400 70 22. Ons meldpunt is telefonisch bereikbaar op:

 • dinsdag van 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
 • donderdag van 9 – 12 en 14 – 16 uur
 • vrijdag van 9 – 12 uur.

Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

Zie ook: https://iederin.nl/stel-je-vraag/

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors