Help mee
of word lid

Bonus aanvragen voor PGB-zorgverlener kan t/m 6 november!

De regeling voor de toekenning van zorgbonussen is verruimd. De bonus is ook nu ook beschikbaar voor zorgverleners die zorg leveren op grond van het PGB. Belangrijk is dat de zorgverlener in dienst is bij een instelling en dat de budgethouder de bonus aan moet vragen.
De uitkering wordt alleen toegekend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Zorgprofessional moet tijdens de uitbraak van het coronavirus tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd op dit gebied;
  • Zorgprofessional moet zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen, begeleiden of triage te verlenen.
Meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden lees je op de site van de Rijksoverheid/bonus zorgprofessionals Covid 19.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors